บันทึกชีวิต

นักอวยพร

นักอวยพร

การอวยพร คือพฤติกรรมที่มนุษย์ใช้ส่งต่อให้แก่กัน ไม่ว่าจะด้วยทางการ์ด หรือด้วยการบอกกล่าวกัน เนื่องในเทศกาล...

Popular Post

ADVERTISEMENT