“ สืบฮีต สานฮอย ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2562 ”

เทศบาลนครเชียงใหม่ เชิญร่วมงาน เล่าขานตานานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ในงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ “สืบฮีต สานฮอย ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2562 “เพื่อร่วมอนุรักษ์ สืบสาน ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ และส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนาของจังหวัดเชียงใหม่ ภายในงานพบกับกิจกรรม – สรงน้ำพระ สักการพระพุทธสิหิงค์ – การขอสู่มา ไหว้สา รดน้าดำหัว – กิจกรรมสาธิตวัฒนธรรมประเพณีปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่ – กิจกรรมกาดหมั้ว อาหาร ขนมพื้นเมือง – กิจกรรมการแสดงซอพื้นเมือง – หนังกลางแปลง – การจัดแสดงและการนำเสนอนิทรรศการ เล่าขานตำนานสงกรานต์เจียงใหม่ – การประกวด “แม่ญิงขี่รถถีบกางจ้อง” – การประกวด เครื่องสักการะล้านนา – การประกวด ก่อเจดีย์ทราย – ซุ้มรณรงค์ ลด เลิก การใช้พลาสติกภายในงาน รวมถึงการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา โชว์การแสดงแสง สี เสียง สุดตระการตา วันที่ 14 การแสดงชุด “เบิกศุภกาลดิถีสะหลีปีใหม่เมือง เวียงพิงค์นวติงสา จุ่มหล้ามหาสงกรานต์ ” และโชว์สุดพิเศษ การแสดงดนตรี จาก ศิลปินล้านนา คุณ อ้อม รัตนัง วันที่ 15 การแสดง ชุด “นาฏยลีลา คีต เภรี ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง” ตั้งแต่เวลา  17.00-22.00 น. บริเวณ ลานหน้าอนุสาวรีย์ สามกษัตริย์...

Read More