อยากอิ่มบุญ อิ่มใจ ไปไหว้พระในตัวเมืองเชียงใหม่ที่ไหนดี?

เป็นที่รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าเชียงใหม่เป็นเมืองที่มีความเจริญทางศิลปะวัฒนธรรมตั้งแต่สมัยอดีตกาล สังเกตได้จากร่องรอยความเจริญที่หลงเหลือทิ้งไว้ในปัจจุบัน พุทธศาสนาก็เป็นหนึ่งในที่ได้รับอิทธิพล วัดวาอารามที่นี้จึงมีเยอะ แต่ละที่ก็จะมีเอกลักษณ์ความสำคัญแตกต่างกันออกไป และที่พบเห็นกันบ่อยจนชินตาคือองค์เจดีย์ที่มีกันแทบจะทุกวัด แต่ถ้าจะไปกราบไหว้ทั้งที ตัวเลือกมันก็มีให้เยอะจนนับไม่หวาดไม่ไหว เอาเป็นว่าผมขออนุญาตคัดมาให้ก็แล้วกัน เน้นเฉพาะที่สำคัญๆ ว่าที่ไหนควรจะต้องไปกราบไหว้บ้าง

1.วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ในบริเวณคูเมืองเชียงใหม่ วางตัวอยู่บนถนนสามล้าน ตำบลพระสิงห์ ประดิษฐานพระสิงห์ (พระพุทธสิหิงค์) พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่และแผ่นดินล้านนา ซึ่งเป็นศิลปะเชียงแสนรู้จักกันในชื่อ “เชียงแสนสิงห์หนึ่ง” ส่วนชื่อวัดก็มาจากการที่ประชาชนทางเหนือนิยมเรียกพระพุทธสิหิงค์ ว่า “พระสิงห์” จึงเป็นที่มาของชื่อ “วัดพระสิงห์” ในปี พ.ศ. 2493 วัดพระสิงห์(ศาสนา) ได้รับโปรดเกล้าให้เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร และปัจจุบัน วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ยังได้รับการประกาศเป็นโบราณสถานสำหรับชาติ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2478

2.วัดเจดีย์หลวง

เป็นวัดเก่าแก่ในจังหวัดเชียงใหม่ มีชื่อเรียกหลายชื่อ ได้แก่ ราชกุฏาคาร วัดโชติการาม สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าแสนเมืองมา กษัตริย์ลำดับที่ 7 แห่งราชวงศ์มังราย ไม่ปรากฏปีที่สร้างแน่ชัด สันนิษฐานว่าวัดแห่งนี้น่าจะสร้างในปี พ.ศ. 1928-พ.ศ. 1945 สร้างขึ้นเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้พญากือนา วัดเจดีย์หลวงเป็นพระอารามหลวงแบบโบราณ มีการบูรณะมาหลายสมัย โดยเฉพาะพระเจดีย์ ที่ปัจจุบันมีขนาดความกว้างด้านละ 60 เมตร เป็นองค์พระเจดีย์ที่มีความสำคัญที่สุดองค์หนึ่งในเชียงใหม่ที่ตั้งอยู่กลางใจเมือง ตรงถนนพระปกเกล้า ตำบลพระสิงห์ นอกจากนี้ภายในวัดยังมีสิ่งสักการะหลากหลายได้แก่ เจดีย์หลวง อินทขีล ต้นยาง กุมภัณฑ์ และพระฤๅษี

3.วัดโลกโมฬี

เป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ อายุกว่าห้าร้อยปี สร้างในสมัยอาณาจักรล้านนา ตั้งอยู่บริเวณทิศเหนือของตัวเมืองเชียงใหม่ ใกล้แจ่งหัวลิน ถนนมณีนพรัตน์ ตำบลศรีภูมิ ไม่มีหลักฐานปรากฏอย่างแน่ชัดว่าสร้างขึ้นในสมัยใด แต่ได้ปรากฏชื่อวัดโลกโมฬีในตำนานของวัดพระธาตุดอยสุเทพ โดยภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจคือ เจดีย์ของวัดโลกโมฬี เป็นเจดีย์ที่สร้างปลายพุทธศตวรรษที่ 21 เป็นเจดีย์ทรงปราสาท และพระรูปของพระนางจิริประภามหาเทวี ประดิษฐานภายในวัด ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติจากกรมศิลปากรในปี พ.ศ. 2502

4.วัดโพธารามมหาวิหาร

หรือ วัดเจ็ดยอด เป็นวัดพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่ที่แถวตำบลช้างเผือกในตัวอำเภอเมือง มีเอกลักษณ์อันเป็นจุดเด่นคือ เจดีย์เจ็ดยอด วัดนี้ถูกสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1998 โดยพระเจ้าติโลกราช กษัตริย์องค์ที่ 11 แห่งราชวงศ์เม็งราย โดยใช้ศิลาแลงประดับลวดลายปูนปั้นเป็นเจดีย์พุทธคยาแบบสไตล์ประเทศอินเดีย เป็นสถานที่สำคัญสำหรับสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 8 ของโลก และครั้งแรกในประเทศไทย
ถือว่าแนะนำกันไปพอหอมปากหอมคอ  หวังว่าใครได้ไปกราบไหว้มาครบหมด คงอิ่มบุญกันถ้วนหน้า ยังไงอย่าลืมปฏิบัติตนเวลาอยู่ในวัดให้สำรวมด้วยนะครับ จะได้สมกับที่เป็นเมืองพุทธ ที่เจริญทั้งทางศิลปะวัฒนธรรมและเจริญทางใจ
ปล.สุดท้ายมีพุทธศาสนสุภาษิตมาฝากกันด้วยครับ

[wpgmza id=”193″]

Relate Posts :