อีสานSignature ตอนแรกจะพาไปสอบถามความคิดเห็นกับผู้โดยสาร ผู้ใช้ถนน และคนขับรถ ในเรื่องของรถแดงเชียงใหม่ ว่าพวกเขามีความรู้สึกต่อกันอย่างไร ในหลายๆแง่มุม กับทุกคำถามที่คนเชียงใหม่อยากรู้ แต่ไม่มีใครอยากถาม คนอีสานจึงขออาสาไปถามเอง แบบหมัดต่อหมัด!

ฝากความคิดเห็น ...