คำเมืองวันนี้ เสนอคำว่า “ไข” ในที่นี้มีความหมายเดียวกับ “ไผ” ที่แปลว่า “ใคร”

Related Posts