What do you believe in

What do you believe in

What do you believe in


สวัสดีความเชื่อ

อีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญ ที่ยังคงมีตัวตนอยู่ในเราทุกคน ทุกสังคม และวัฒนธรรม

เชื่อในวิถีของอะไร ไสยศาสตร์ โหราศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศาสนา มานุษยวิทยา แม้กระทั่งปัญญาที่ก่อเกิดในแต่ละบุคคล 

แต่ช้าแต่

มันก็ไม่ได้มีแค่นั้นกับเรื่องความเชื่อ

เพราะมันก็ยังมีอีกมากมาย ที่แตกแขนงออกไปสารพัด 

สุดแล้วแต่เราจะจินตนาการไปกับการเลือกที่จะเชื่อในสิ่งเหล่านั้น


เพราะผมเองก็เช่นกัน 

ที่เป็นอีกหนึ่งคนที่มีความเชื่อ แล้วก็เลือกที่จะ “เชื่อ” ใจในตนเองที่กำลังเดินอยู่

“ในปัจจุบัน”

ว่าแต่คุณนั้นเชื่อในสิ่งใดล่ะ 

“เพื่อนมนุษย์”

ได้แต่หวังว่าตัวคุณเองนั้น

ไม่ว่าจะเชื่อในสิ่งใด หรือคุณอาจเปลี่ยนใจไปเชื่อนสิ่งอื่น

ก็ขอให้สิ่งๆนั้นมันนำพาคุณไปสู่เรื่องราวดีๆ เพื่อสร้างสรรค์ให้แก่อนาคตที่สดใส


“ขอแค่อย่าลุ่มหลงกับมันมากเกินไป จนกลายเป็นความงมงาย”

เพราะยังไงความพอดี ยังคงเป็นสิ่งที่คุณต้องพึงมี ในวิจารณญาณ

ด้วยความปรารถนาดี

จาก เพื่อนมนุษย์ท่านหนึ่ง

ถึง เพื่อนมนุษย์ท่านอื่น

From

MidnightMessageBox

ยังมีเรื่องราวในมุมมองอีกมากมายจาก “กล่องข้อความเที่ยงคืน” ใน https://reviewchiangmai.com/author/teerapat/

Relate Posts :