What do you believe in

สวัสดีความเชื่อ

อีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญ ที่ยังคงมีตัวตนอยู่ในเราทุกคน ทุกสังคม และวัฒนธรรม

เชื่อในวิถีของอะไร ไสยศาสตร์ โหราศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศาสนา มานุษยวิทยา แม้กระทั่งปัญญาที่ก่อเกิดในแต่ละบุคคล 

แต่ช้าแต่

มันก็ไม่ได้มีแค่นั้นกับเรื่องความเชื่อ

เพราะมันก็ยังมีอีกมากมาย ที่แตกแขนงออกไปสารพัด 

สุดแล้วแต่เราจะจินตนาการไปกับการเลือกที่จะเชื่อในสิ่งเหล่านั้น

เพราะผมเองก็เช่นกัน 

ที่เป็นอีกหนึ่งคนที่มีความเชื่อ แล้วก็เลือกที่จะ “เชื่อ” ใจในตนเองที่กำลังเดินอยู่

“ในปัจจุบัน”

ว่าแต่คุณนั้นเชื่อในสิ่งใดล่ะ 

“เพื่อนมนุษย์”

ได้แต่หวังว่าตัวคุณเองนั้น

ไม่ว่าจะเชื่อในสิ่งใด หรือคุณอาจเปลี่ยนใจไปเชื่อนสิ่งอื่น

ก็ขอให้สิ่งๆนั้นมันนำพาคุณไปสู่เรื่องราวดีๆ เพื่อสร้างสรรค์ให้แก่อนาคตที่สดใส

“ขอแค่อย่าลุ่มหลงกับมันมากเกินไป จนกลายเป็นความงมงาย”

เพราะยังไงความพอดี ยังคงเป็นสิ่งที่คุณต้องพึงมี ในวิจารณญาณ

ด้วยความปรารถนาดี
จาก เพื่อนมนุษย์ท่านหนึ่ง
ถึง เพื่อนมนุษย์ท่านอื่น

Related Posts