คณะ อบจ.แม่ฮ่องสอนมาเที่ยวชม เชียงใหม่ ซู อควาเรียม เมื่อวันที่ 29 ต.ค.56

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2556 นายนฤทัต เจริญเศรษฐศิลป์ รองประธนกรรมการ เชียงใหม่ ซู อควาเรียม มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับ คณะ อบต, อบจ,  อสม, กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน จาก อ.แม่สะเรียง จังหวัด แม่ฮ่องสอน  เข้าเยี่ยมชม เชียงใหม่ ซู...