เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2556 นายนฤทัต เจริญเศรษฐศิลป์ รองประธนกรรมการ เชียงใหม่ ซู อควาเรียม มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับ คณะ อบต, อบจ,  อสม, กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน จาก อ.แม่สะเรียง จังหวัด แม่ฮ่องสอน  เข้าเยี่ยมชม เชียงใหม่ ซู อควาเรียม ภายหลังการประชุมในโครงการพัฒนาชุมชนตามหลักประชาธิปไตย และโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการจัดการสมภาพโดยชุมชนเสร็จสิ้น  โดยคณะดังกล่าวได้สัมผัสกับความยิ่งใหญ่ ตื่นตา ตื่นใจ กับอุโมงค์ใต้น้ำที่ยาวที่สุดในโลก และปลากว่าหมื่นตัวของเชียงใหม่ ซู อควาเรียม  สร้างความประทับใจอย่างมากในการเยี่ยมชมครั้งนี้ ทางเชียงใหม่ ซู อควาเรียม มีความยินดีที่จะต้อนรับ มหาวิทยาลัย โรงเรียน และหน่วยงานต่างๆ ที่มีความสนใจเข้าชมและจัดกิจกรรมอื่นๆ

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 053-893111 โทรสาร. 053-892100 หรือทางเว็ปไซต์ http://www.chiangmaiaquarium.com

ฝากความคิดเห็น ...