สวมหมวกนิรภัย 100% ศปถ.ชม. ประกาศให้สวมหมวกนิรภัย 100%

สวมหมวกนิรภัย 100% เชียงใหม่ – ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศให้การสวมหมวกนิรภัย 100% เป็นวาระของจังหวัด ปี พ.ศ. 2564 หวังลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ใช้รถใช้ถนน นายธนา นวลปลอด หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยในการแถลข่าวสื่อมวลชน ประจำสัปดาห์ ว่า จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ของจังหวัดเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2563 พบว่ามีอัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเฉลี่ย 163 ครั้ง บาดเจ็บ 127 ราย และเสียชีวิต 53 รายต่อเดือน ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงมากโดยมีสาเหตุหลักจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัย และใช้ความเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด ทั้งนี้ รัฐบาลโดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนได้ประกาศให้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน เป็นวาระแห่งชาติโดยตั้งเป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประชาชนตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2561-2564 ให้ต่ำกว่า 18 คน ต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประกอบกับปฏิญญาสตอกโฮล์มที่มีเป้าหมายให้ลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลงครึ่งหนึ่งภายในปี พ.ศ. 2573 และเพื่อเป็นการลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน จึงได้มีการปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนโดยเริ่มต้นจากเยาวชนในสถานศึกษา ซึ่งจะเป็นกำลังหลักของชาติในอนาคตรวมถึงกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนให้ความสำคัญกับความปลอดภัยทางถนน จังหวัดเชียงใหม่จึงได้ออกประกาศให้การสวมหมวกนิรภัย 100% เป็นวาระของจังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ. […]

natyada

February 16, 2021

จวนนั่งสามล้อถีบแอ่วชมสวน แวะผ่อดอกเอื้องเมืองเหนือ ในงานปี๋ใหม่เมือง ดอกเอื้องงาม ตี้อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เจียงใหม่เจ้า

นางวรุมดี ภาคสินธ์ หัวหน้ากลุ่มการตลาดและกิจกรรม เผยว่า “ตามที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้จัดงาน “ปี๋ใหม่เมือง ดอกเอื้องงาม (Songkran Festival,  a Romantic Touch of Orchids)” เป็นประจำขึ้นทุกปีนั้น ได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นอย่างดี และในปีนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่ให้นักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงสงกรานต์นี้ สำหรับปีนี้ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ได้จัดงานภายใต้แนวคิด “นั่งสามล้อ ผ่อดอกเอื้อง จวนแอ่วปี๋ใหม่เมือง ตี้อุทยานหลวงราชพฤกษ์” วันที่ 12 – 16 เมษายน 2560 เวลา 08.00 – 18.00 น. ซึ่งได้รับความร่วมมือกับชุมชนสามล้อโรตารีเชียงใหม่ เพื่อเป็นการอนุรักษ์วิถีชีวิตอาชีพรถสามล้อถีบอันเป็นสัญลักษณ์ ที่มีเสน่ห์ของเมืองเชียงใหม่ให้คงอยู่ต่อไป อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ช่วยลดปัญหามลพิษ และสร้างเอกลักษณ์ให้นักท่องเที่ยวได้ประทับใจอีกด้วย หัวหน้ากลุ่มการตลาดและกิจกรรม กล่าวต่อว่า “นักท่องเที่ยวจะได้ชมความสวยงามของเรือนกล้วยไม้ ที่เต็มไปด้วยกล้วยไม้สกุลเอื้อง และกล้วยไม้ไทย กว่า 100 ชนิด ที่หาชมได้ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ที่เดียวเท่านั้น อาทิ เอื้องผึ้ง เอื้องคำ […]

yawared

April 7, 2017

“เกษตรกรรุ่นจิ๋วตามรอยเกษตรทฤษฏีใหม่” กับค่ายเยาวชนรักธรรมชาติ ครั้งที่ 2 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

ผ่านไปแล้วสำหรับกิจกรรมดีๆ ในช่วงปิดเทอมใหญ่อย่าง “ค่ายเยาวชนรักธรรมชาติ ครั้งที่ 2” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้น้องๆ เยาวชนรุ่นใหม่ จำนวน 32 คน ได้ร่วมฝึกการเป็นเกษตรกรรุ่นจิ๋ว และปล่อยเด็กท่องไปในโลกของธรรมชาติ พร้อมสัมผัสวิถีชีวิตชาวนา เรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกข้าวและได้ปฏิบัติภารกิจเกษตรกรรุ่นจิ๋วตามรอยเกษตรทฤษฎีใหม่ สนุกกับกิจกรรมทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ ปลูกพืชไร้ดิน ปลูกแคคตัส และการทำยาดมเขย่าจากพืชสมุนไพรไทย พร้อมปฏิบัติการปั้นดินเหนียวตามจินตนาการของตัวเองในกิจกรรมมหัศจรรย์ดินยิ้ม ฝึกตัดตุงปี๋ใหม่เมือง โชว์ฝีมือการเป็นเชฟน้อยช่างคิดกับภารกิจทำขนมไทยและน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ รวมทั้งตะลุยโลกของสัตว์ที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ปิดท้ายด้วยกิจกรรม Smile Camp ที่ให้น้องๆ ได้เล่นเกมส์ลุ้นรับตั๋วเครื่องบินไทยสมายล์ จำนวน 2 รางวัล ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 26 มีนาคม 2560 ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมนอกห้องเรียนที่ช่วยเสริมทักษะและประสบการณ์ใหม่ๆ ในช่วงปิดเทอม และฝึกให้น้องๆ รู้จักการประยุกต์ใช้หลักความพอเพียงในชีวิตประจำวันอีกด้วย

yawared

April 3, 2017

14 มกราคม 2560 เด็กเที่ยวฟรีที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สนุกกับกิจกรรม “เรียนรู้ เดินตาม งานของพ่อ”

เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ต้อนรับวันเด็กปี 2560 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ขอเชิญน้องๆ ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด “เรียนรู้ เดินตาม งานของพ่อ” ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายในงานน้องๆจะได้เรียนรู้และสัมผัสกับประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติผ่านกิจกรรมที่น้อมนำแนวพระราชดำริและคำสอนของพ่อมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำรงชีวิต อาทิ “สถานีพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่” เรียนรู้เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ป่า ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชมนิทรรศการ “โครงการเครือข่ายอ่างเก็บน้ำ(อ่างพวง) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และร่วมกิจกรรมทำนาโยน ชมสาธิตการสีข้าว พร้อมสนุกกับการปลูกผักสลัดและแตงกวาญี่ปุ่น “สถานีพอเพียงในดินแดนตามรอยศาสตร์แห่งพระราชา” เรียนรู้การออมเงินในสวนธนาคารแห่งประเทศไทย สถานีครอบครัวสุขสันต์กับวิถีพอเพียง” กิจกรรมการทำอาหารเมนู “ไข่พระอาทิตย์” เมนูอร่อยสูตรพระราชทานและการทำอาหารหลากหลายเมนูโดยใช้วัตถุดิบในสวนเกษตรทฤษฎีใหม่ อีกทั้งยังจะได้สนุกกับกิจกรรมถ่ายภาพสุดชิค โดย บริษัท แคนนอน จำกัด พร้อมชมโชว์นกบินจากชมรมนกบินจังหวัดเชียงใหม่ และพบกับเหล่า Mascot นำโดย น้องคูน น้องมาลี ที่จะมาสร้างความสนุกสนานและแจกของรางวัลมากมาย […]

yawared

January 6, 2017

ขอเชิญร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร 12 สิงหา พร้อมชมพลุเฉลิมพระเกียรติฯ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

ขอเชิญนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรพร้อมชมพลุเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันที่ 12  สิงหาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวจะได้ชมความสวยงามของสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ได้ตกแต่งอย่างสวยงามพร้อมเปิดสวนต้อนรับนักท่องเที่ยวในวันแม่แห่งชาติตลอดทั้งวัน ทั้งนี้ หลังเวลา 17.00 น. อุทยานหลวงราชพฤกษ์จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร โดยไม่ต้องเสียค่าบัตรผ่านประตู ร่วมบอกรักคุณแม่ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามที่สุดได้ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-114110-5 หรือ www.royalparkrajapruek.org

reviewchiangmai

August 5, 2013

ขอเรียนเชิญร่วมทำข่าวพิธีเปิดงานเทศกาลปทุมมา: ทิวลิปแห่งสยาม

ด้วยอุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้กำหนดจัดงาน “เทศการปทุมมา: ทิวลิปแห่งสยาม” ในระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2556 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักและเห็นความสำคัญของ “ปทุมมา” ที่ได้รับขนานนามว่าเป็นทิวลิปแห่งสยาม ซึ่งปทุมมาเป็นไม้ดอกเศรษฐกิจที่สำคัญในการส่งออกสู่ตลาดโลกสูงเป็นอันดับ 2 ของไทยรองจากกล้วยไม้ และมีแหล่งผลิตหัวพันธุ์ที่สำคัญอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน และพะเยา ตลอดจนเผยแพร่องค์ความรู้และงานวิจัยเกี่ยวข้องกับปทุมมา รวมทั้งมีการจัดแสดงสวนปทุมมาและจัดนิทรรศการให้ความรู้ทางวิชาการ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จึงขอเรียนเชิญท่านร่วมทำข่าวพิธีเปิดงาน “เทศกาลปทุมมา: ทิวลิปแห่งสยาม” โดยมี หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง เป็นองค์ประธานพิธีเปิดงานในวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2556 เวลา 17.30 น. ณ โถงอาคารนิทรรศการ 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

reviewchiangmai

July 26, 2013

เชิญเข้าร่วมงาน เกษตรศาสตร์ ราชพฤกษ์ ซิมโฟนี

ม.เกษตร เชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมคอนเสิร์ตการกุศล “เกษตรศาสตร์ ราชพฤกษ์ ซิมโฟนี” ณ ลานราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะเป็นการแสดงดนตรีกลางแจ้งบทเพลงพระราชนิพนธ์ และเพลงร่วมสมัยทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ของวงดุริยางค์K.U. WIND กลางลมหนาว ด้วยเครื่องดนตรีกว่า 80 ชิ้น วันนี้ (14 ม.ค.) รศ. วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเผยว่าในวันเสาร์ที่ 19 ม.ค.2556 ที่จะถึงนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภาคเหนือ (สนน.) จัดคอนเสิร์ตการกุศลขึ้นเพื่อระดมทุนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของสมาคมนิสิตเก่าฯ และแสดงผลงานของนิสิตภาควิชาดนตรีตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ วง Kasetsart University Wind Symphony หรือ K.U. WIND ซึ่งเป็นวงดุริยางค์เครื่องลมวงแรก ๆ ของเมืองไทย ที่ได้แสดงในงานใหญ่ทั้งใน และต่างประเทศหลายงาน โดยงานจะเริ่มตั้งแต่เวลา 17:30 น. เป็นต้นไป ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ […]

reviewchiangmai

January 15, 2013

แถลงข่าวเชิญเที่ยวงาน “เทศกาลดอกไม้บาน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 2555”

อุทยานหลวงราชพฤกษ์  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จัดแถลงข่าว ขอเชิญเที่ยวงาน “เทศกาลดอกไม้บาน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 2555” ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2555 – 28 กุมภาพันธ์ 2556 ภายใต้ธีมงาน “อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ใต้ร่มฟ้าพระบารมี” มี ดร.อำพน กิตติอำพน เป็นประธานกล่าวเปิดการแถลงข่าว เมื่อตอนเย็นของวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 การจัดงานแถลงข่าวนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงความเป็นมาในการจัดงาน “เทศกาลดอกไม้บาน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 2555”  เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมง กุฎราชกุมาร เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเกษตรด้านพฤกษศาสตร์และพืชท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมทัศนคติเกี่ยวกับการลดภาวะโลกร้อนและเศรษฐกิจสีเขียวและเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ ภายในงาน “เทศกาลดอกไม้บาน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 2555” จะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและการให้ความรู้ ได้แก่ นิทรรศการแสดงพระราชประวัติ พระอัจฉริยภาพและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว […]

reviewchiangmai

November 20, 2012