ขอเรียนเชิญร่วมทำข่าวพิธีเปิดงานเทศกาลปทุมมา: ทิวลิปแห่งสยาม

ด้วยอุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้กำหนดจัดงาน “เทศการปทุมมา: ทิวลิปแห่งสยาม” ในระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2556 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักและเห็นความสำคัญของ “ปทุมมา” ที่ได้รับขนานนามว่าเป็นทิวลิปแห่งสยาม ซึ่งปทุมมาเป็นไม้ดอกเศรษฐกิจที่สำคัญในการส่งออกสู่ตลาดโลกสูงเป็นอันดับ 2 ของไทยรองจากกล้วยไม้ และมีแหล่งผลิตหัวพันธุ์ที่สำคัญอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน และพะเยา ตลอดจนเผยแพร่องค์ความรู้และงานวิจัยเกี่ยวข้องกับปทุมมา รวมทั้งมีการจัดแสดงสวนปทุมมาและจัดนิทรรศการให้ความรู้ทางวิชาการ


อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จึงขอเรียนเชิญท่านร่วมทำข่าวพิธีเปิดงาน “เทศกาลปทุมมา: ทิวลิปแห่งสยาม” โดยมี หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง เป็นองค์ประธานพิธีเปิดงานในวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2556 เวลา 17.30 น. ณ โถงอาคารนิทรรศการ 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


Relate Posts :