ทำพาสปอร์ต ต้องเตรียมอะไรบ้าง ต้องจองคิวไหม ต้องอายุเท่าไหร่

หลังจากสถานการณ์ของโรคระบาดเริ่มดีขึ้นตามลำดับ หลายประเทศเองค่อย ๆ ทยอยเปิดประเทศเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางเข้าไปเปิดประสบการณ์ชั้นยอดกันอีกครั้ง ซึ่งอย่างที่รู้เช่นกันว่าปกติเมื่อต้องไปประเทศอื่นยังไงก็ต้องพก “พาสปอร์ต” หรือหนังสือเดินทางติดตัวเสมือนเป็นบัตรประชาชนด้วยเสมอ ซึ่งใครที่อยากรู้ว่าการทำพาสปอร์ตอัปเดตล่าสุด 2023 ต้องเตรียมอะไรบ้าง จองคิวหรือไม่ และอายุเท่าไหร่จึงทำได้ มาหาคำตอบทั้งหมดเลย

การเตรียมตัวก่อนทำพาสปอร์ตฉบับปี 2023

1. ทำการจองคิว

ปัจจุบันกรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ ยังเปิดระบบการจองคิวออนไลน์ให้กับผู้ที่จะทำพาสปอร์ต (คลิกจองคิวที่นี่) อย่างไรก็ตามหากใครไม่สะดวกจะไปขอรับคิวที่หน้าศูนย์ทำพาสปอร์ตแต่ละแห่งก็ได้เช่นกัน จะมีแบ่งโซนไว้ชัดเจน

2. เตรียมเอกสารให้พร้อม

เป็นเรื่องปกติสำหรับผู้ที่จะทำหนังสือเดินทางต้องมีการเตรียมเอกสารเพื่อยืนยันตัวตนและเป็นไปตามกฎหมายกำหนด ได้แก่


  • บัตรประชาชนตัวจริง
  • พาสปอร์ตเล่มเก่า (กรณีต่ออายุ)
  • สูติบัตร (สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์)
  • เอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็น เช่น เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส เป็นต้น

3. ดำเนินการทำพาสปอร์ตได้เลย

หลังจากเดินทางมาถึงศูนย์รับทำพาสปอร์ตในแต่ละจุดเรียบร้อยคุณต้องรับคิวหรือแสดงคิวออนไลน์ให้เจ้าหน้าที่เพื่อการจดลำดับอย่างถูกต้อง จากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนการทำพาสปอร์ต ได้แก่

  • ยื่นเอกสารทั้งหมดให้เจ้าหน้าที่
  • วัดส่วนสูง เก็บลายนิ้วมือ (นิ้วชี้ซ้ายและขวาด้วยเครื่องสแกนเนอร์) ถ่ายรูปใบหน้าเต็ม
  • ระบุวิธีรับเล่มพาสปอร์ต เช่น รับด้วยตนเอง ส่งตัวแทนมารับ ให้ส่ง EMS ไปรษณีย์ (คิดเพิ่ม 40 บาท)
  • ทำการชำระเงิน หากทำพาสปอร์ต 5 ปี 1,000 บาท ส่วน 10 ปี 1,500 บาท กรณีต้องการเร่งด่วนคิดค่าบริการ 3,500 บาท และต้องรับด้วยตนเอง ณ กรมการกงสุลเท่านั้น

ข้อควรรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำพาสปอร์ต

หลังจากทำความเข้าใจกับวิธีทำพาสปอร์ตฉบับอัปเดตล่าสุด 2023 กันไปแล้ว ก็ยังมีข้อควรรู้บางอย่างที่น่าสนใจนำมาบอกต่อเพื่อให้ทุกคนไม่ต้องกังวลใจและดำเนินการได้อย่างถูกต้องทั้งหมด

1. ไม่มีกำหนดอายุขั้นต่ำในการทำพาสปอร์ต หากเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ที่ยังไม่มีบัตรประชาชน ต้องมีการแสดงสูติบัตรตัวจริงด้วย


2. ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 20 ปี พ่อแม่ ผู้ปกครองต้องแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ และมีการใช้บัตรประชาชนตัวจริงเพื่อยืนยันให้ชัดเจน กรณีผู้ปกครองไม่สะดวกสามารถส่งตัวแทนได้แต่ต้องมีหนังสือยินยอมจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง ผ่านการรับรองจากเขตหรืออำเภอ ระบุอนุญาตให้ผู้เยาว์เดินทางได้

ทั้งหมดนี้คือข้อมูลน่าสนใจของการทำพาสปอร์ต หลัก ๆ แล้วแค่จองคิวเอาไว้ล่วงหน้า แล้วเตรียมบัตรประชาชนกับพาสปอร์ตเล่มเก่า รวมถึงเงินค่าธรมเนียม จากนั้นก็ดำเนินการตามขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่แจ้งเอาไว้ได้เลย

รีวิวเที่ยวบินตรงเชียงใหม่ไปไหนได้บ้าง

Relate Posts :