พุทธศาสนางดงามเสมอไม่ว่าชนชาติใด

โลกภายนอกอาจจะมืดมิด โลกภายในขออย่าให้มืดมิดพอ

ปัญหาที่ถูกผูกปมไว้อย่างยุ่งเหยิง มีไว้เพื่อใช้สติปัญญาแก้

ทางออกของปัญหา ไม่มีคำว่าตัน

สิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่ล้วนเป็นสัตว์สังคม

เก่าอย่างมีคุณค่า

ไม่ได้เรียกร้องความสนใจ แต่ทำไปคือหน้าที่

มาด้วยกันก็ต้องไปด้วย

สวนกระแสไม่ได้แปลว่าไม่ดี แค่บางทีอยากแตกต่าง

กลางวันเงียบเหงา กลางคืนเร้าด้วยความหรรษา

ลองมองกลับหลัง บ้างครั้งอาจมีใครบ้างคนยื่นมือขอความช่วยเหลือจากคุณอยู่

อิสระคือสิ่งที่จะช่วยให้เกิดความทะเยอทะยาน

ศิลปะท้องถินแม้จะผ่านไปนาน แต่ความงดงามยังคงอยู่

ปรับตัวการใช้ชีวิตให้เก่ง โดยไม่จำเป็นต้องเก่งก็ได้

ออกมองยืนดูอยู่ไกลๆ อาจจะเจออะไรในมุมมองที่กว้างขึ้น


ฝากความคิดเห็น ...