Tag: Mobike

ปัญหาของ mobike กับพฤติกรรมของคนเชียงใหม่ ข้อคิดเห็นจากการเฝ้าดูมาสองอาทิตย์

ความเดิม อันนี้จะต่อจากตอนที่แล้ว ใครยังไม่ได้ คลิก ไปอ่านก่อนจะได้ไม่งงว่า mobike คืออะไร...

? “Mobike จักรยานอัจฉริยะ มาให้ปั่นแล้วนะจ๊ะ เธอไม่รู้บ้างเลย~~ 

เนี่ยมาแล้ววว ไอ้จักรยานคันสีส้มๆ เทาๆ ที่เห็นในเชียงใหม่เนี่ย คือจักรยานอัจฉริยะ สาธารณะ...

Loading

Pin It on Pinterest