Tag: ห้ามดื่มเหล้า

นายทวีศักดิ์ จินต์จิระนันท์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

นายทวีศักดิ์ จินต์จิระนันท์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่...

เรื่องสุรากับหน้าเทศกาลงานรื่นเริง

มีสุราก็ต้องมีอะไรเฮฮาเป็นของคู่กัน...

Loading

Pin It on Pinterest