Tag: กล้วยทอดเชียงใหม่

ตามเสพติดพิชิต 5 กล้วยทอดเด็ดเมืองเชียงใหม่

หลังจากเมื่อไม่นานมานี้ได้ทำการรวบรวมร้านโรตีไปแล้ว เรายังรู้สึกว่าไขมันสะสมในเลือดยังน้อยเกินไป...

อร่อยแบบกล้วยๆ กับ “กล้วยทอดพิจิตร ทิพย์เนตร”

info. ถนนทิพย์เนตร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ราคาเฉลี่ย 15 บาท เรื่องกล้วยทอดบางครั้งจะทำให้มันอร่อย...

กล้วยทอด THE FAST ขายเร็ว ไปเร็ว ภายในสองชั่วโมง!

  info. ถนนอินทรวโรรส ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่(ตรงข้ามเซเว่นหน้าที่ว่าการ...

Loading

Pin It on Pinterest