“ สืบฮีต สานฮอย ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2562 ”

เทศบาลนครเชียงใหม่ เชิญร่วมงาน เล่าขานตานานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ในงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ “สืบฮีต สานฮอย ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2562 “เพื่อร่วมอนุรักษ์ สืบสาน ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ และส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนาของจังหวัดเชียงใหม่

ภายในงานพบกับกิจกรรม

– สรงน้ำพระ สักการพระพุทธสิหิงค์
– การขอสู่มา ไหว้สา รดน้าดำหัว

– กิจกรรมสาธิตวัฒนธรรมประเพณีปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่
– กิจกรรมกาดหมั้ว อาหาร ขนมพื้นเมือง

– กิจกรรมการแสดงซอพื้นเมือง

– หนังกลางแปลง


– การจัดแสดงและการนำเสนอนิทรรศการ เล่าขานตำนานสงกรานต์เจียงใหม่

– การประกวด “แม่ญิงขี่รถถีบกางจ้อง”

– การประกวด เครื่องสักการะล้านนา

– การประกวด ก่อเจดีย์ทราย

– ซุ้มรณรงค์ ลด เลิก การใช้พลาสติกภายในงาน

รวมถึงการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา โชว์การแสดงแสง สี เสียง สุดตระการตา


วันที่ 14
การแสดงชุด “เบิกศุภกาลดิถีสะหลีปีใหม่เมือง เวียงพิงค์นวติงสา จุ่มหล้ามหาสงกรานต์ ”

และโชว์สุดพิเศษ การแสดงดนตรี จาก ศิลปินล้านนา คุณ อ้อม รัตนัง

วันที่ 15

การแสดง ชุด “นาฏยลีลา คีต เภรี ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง”

ตั้งแต่เวลา  17.00-22.00 น.

บริเวณ ลานหน้าอนุสาวรีย์ สามกษัตริย์ และพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา

Relate Posts :