TCDC เปิดนิทรรศการ “ถอดรหัสบรรจุภัณฑ์อาหารสมัยใหม่” เมื่อวันศุกร์ ที่ 19 ส.ค. 59 ที่ผ่านมา

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่ จัดแสดงนิทรรศการ “ถอดรหัสบรรจุภัณฑ์อาหารสมัยใหม่” (Decoding Modern Food Packaging Exhibition) ชักชวนบรรดาผู้ประกอบการอาหารแปรรูป นักออกแบบ หรือผู้ที่สนใจไปสำรวจโอกาสและค้นหาความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปท้องถิ่น เสริมสร้างแบรนด์ให้เข้มแข็ง พร้อมยกระดับสินค้าสู่ตลาดสากล ด้วย ‘บรรจุภัณฑ์’ จากความคิดสร้างสรรค์ ที่ฉีกกรอบความจำเจเพื่อพิชิตใจผู้บริโภคยุคใหม่ ระหว่าง 16 สิงหาคม – 13 พฤศจิกายน 2559  ณ ห้องนิทรรศการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) เชียงใหม่

1

นายอินทพันธุ์ บัวเขียว ผู้จัดการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่ กล่าวว่า นิทรรศการครั้งนี้ มีเป้าหมายนำเสนอไอเดียออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าอาหารแปรรูปในท้องถิ่นที่หลากหลาย เช่น อาหารแช่แข็ง ของดอง ของขบเคี้ยว และอาหารปรุงแต่ง ให้มีรูปลักษณ์ที่โดดเด่น และขนาดที่พอเหมาะ ดึงดูดใจผู้บริโภคยุคใหม่ที่เลือกซื้ออาหารแตกต่างไปจากเดิม สนับสนุนการเพิ่มมูลค่าและยอดขายให้แก่ผู้ประกอบการรายเล็ก OTOP หรือผู้เริ่มต้นทำธุรกิจ ด้วยข้อมูลการตลาดและข้อมูลเทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยผู้ประกอบการสามารถศึกษาข้อมูลผู้บริโภค พฤติกรรมการซื้อ และข้อมูลบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสินค้าอาหารของตนเองและหาซื้อได้ในจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ นิทรรศการได้รับการออกแบบให้สามารถเดินทางไปจัดแสดงต่อในพื้นที่อื่นได้ เปิดโอกาสและสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าให้ผู้ประกอบการในจังหวัดอื่นๆในภาคเหนือได้เช่นกัน ทั้งนี้ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่จะได้จัดทำเรื่องนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ที่มีความก้าวหน้าสำหรับธุรกิจอาหารขนาดกลางและขนาดใหญ่ในโอกาสต่อไป

2
นางสาวกิตติมา จารีประสิทธิ์ ภัณฑารักษ์นิทรรศการ ถอดรหัสบรรจุภัณฑ์อาหารสมัยใหม่ กล่าวว่า นิทรรศการนี้ต้องการสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้แก่ผู้ประกอบการอาหารแปรรูปในจังหวัดเชียงใหม่ โดยนิทรรศการแบ่งออกเป็นสามส่วน ได้แก่

ส่วนแรก ‘ถอดรหัสบรรจุภัณฑ์สมัยใหม่’ นั้นจะพาผู้ชมไปเตรียมความพร้อมก่อนออกแบบบรรจุภัณฑ์ อย่างแรกผู้ประกอบการควรจะต้องรู้จักกับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคปัจจุบันก่อน นิทรรศการในส่วนนี้จึงนำเสนอ พฤติกรรมผู้บริโภคทั้ง การกิน และการจับจ่ายที่ส่งผลต่อการเลือกซื้ออาหารในยุคปัจจุบัน นอกจากนี้ยังนำเสนอ เส้นทางประวัติศาสตร์บรรจุภัณฑ์จากอดีตถึงปัจจุบันเพื่อแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการและการเข้ามาของเทคโนยีของบรรจุภัณฑ์ในเมืองไทย

8

ส่วนที่สอง ‘เพิ่มมูลค่าอย่างง่าย’ เมื่อรู้จักแล้วว่าผู้บริโภคที่จะเป็นกลุ่มเป้าหมายของเรานั้นเป็นใคร สิ่งถัดมาคือการรู้จักว่าบรรจุภัณฑ์ที่มีให้ผู้ประกอบการเลือกใช้ในจังหวัดเชียงใหม่นั้นมีอะไร และจะหาซื้อได้จากที่ใดบ้าง การเลือกบรรจุภัณฑ์นั้นจะต้องคำนึงถึงการใช้งานพื้นฐาน และต้องปลอดภัยต่อผู้บริโภค นิทรรศการในส่วนนี้ได้รับความร่วมมือจาก ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการให้ข้อมูลพื้นฐานด้านวัสดุบรรจุภัณฑ์ต่างๆที่เหมาะสมกับอาหารแปรรูปสี่ประเภทที่เป็นที่นิยมของผู้บริโภค และยังเป็นสินค้าเศรษฐกิจของผู้ประกอบการภาคเหนือ ได้แก่ อาหารแช่แข็ง ของดอง ของขบเคี้ยว และอาหารปรุงแต่งสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน นอกจากนี้ยังมีบรรจุภัณฑ์ที่คัดสรรเพื่อผู้ประกอบการกว่าสามสิบชนิดจากร้านค้าในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีคุณภาพและราคาที่คุ้มค่าและเหมาะสม


5

ส่วนที่สาม ‘คิดเชิงออกแบบ…สู่บรรจุภัณฑ์โดนใจ’ ในส่วนสุดท้ายนี้การออกแบบจะมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มมูลค่าให้สินค้าและผลิตภัณฑ์ นิทรรศการในส่วนนี้เกิดขึ้นจาก Workshop Unpackaging Comunicative Packaging โดยศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเชียงใหม่ร่วมกับบริษัทยินดี ดีไซนด์ นักออกแบบผู้เชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้ผู้ประกอบการในภาคเหนือมาร่วมพัฒนาบรรจุภัณฑ์ไปพร้อมกับนักออกแบบในระยะเวลากว่าสามเดือน นิทรรศการในส่วนนี้จึงนำเสนอกระบวนการทำงานระหว่างทั้งสองฝ่าย พร้อมทั้งบรรจุภัณฑ์ก่อนและหลังการสัมนา นอกจากนี้ยังมียังมีหลักการสิบข้อที่ผู้ประกอบการและนักออกแบบควรคำนึงถึงเมื่ออยากพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ส่วนสุดท้ายคือการให้ผู้ชมทดลองสร้างบรรจุภัณฑ์ด้วยตนเอง เพื่อทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้มาจากในนิทรรศการ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

4

นิทรรศการ “ถอดรหัสบรรจุภัณฑ์อาหารสมัยใหม่” ตั้งใจนำเสนอภาพรวมของการบริโภคในยุคปัจจุบัน พร้อมทั้งพาไปทำความรู้จักกับเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจและอุตสาหกรรมอาหารอย่าง ‘บรรจุภัณฑ์’ ซึ่งไม่เพียงทำหน้าที่หุ้มห่ออาหาร หากยังมีบทบาทสำคัญในการสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย สร้างภาพลักษณ์แบรนด์ และเพิ่มมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์ ซึ่งสามารถช่วยพัฒนาธุรกิจของผู้ประกอบการอาหารในเมืองเชียงใหม่ ให้เติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเนื้อหาในนิทรรศการแบ่งออกเป็น 3 โซนหลักๆ ดังนี้

1.ถอดรหัสบรรจุภัณฑ์อาหารสมัยใหม่

นำเสนอข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่และเกณฑ์การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภค ผ่านการพิจารณาปัจจัยสำคัญต่างๆ ที่อยู่นอกเหนือจากตัวผลิตภัณฑ์ อาทิ ค่านิยม ไลฟ์สไตล์ หรือพฤติกรรมผู้บริโภค ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตามกระแสโลก เพื่อนำมาออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมและตอบโจทย์ความต้องการ รวมถึงเรื่องราวเกี่ยวกับพัฒนาการของเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์ในแต่ละยุคสมัย

6


2. เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อย่างง่าย

นำเสนอการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่นด้วยวิธีการอย่างง่าย ด้วยการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สะอาด รักษารสชาติได้ดี ป้องกันความสูญเสียจากการขนส่ง หรือแม้กระทั่งช่วยยืดอายุอาหาร ควบคู่ไปกับการสร้างภาพลักษณ์ที่สวยงามและดึงดูด เหมาะทั้งสำหรับซื้อรับประทานคนเดียวหรือเป็นของฝาก โดยภายในโซนยังมีการจัดแสดงวัสดุและบรรจุภัณฑ์นานาชนิดที่มีคุณสมบัติครบถ้วนดังกล่าว พร้อมระบุช่องทางติดต่อซื้อ-ขาย ซึ่งทั้งหมดล้วนหาซื้อได้ในจังหวัดเชียงใหม่

3. คิดเชิงออกแบบ…สู่บรรุภัณฑ์โดนใจ

นำเสนอแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างนักออกแบบกับผู้ประกอบการ รวมถึงปัจจัยต่างๆ ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับสินค้า ตรงใจผู้ประกอบการ และสื่อสารกับผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ภายในโซนยังมีการจัดแสดงต้นแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่เกิดจากการร่วมมือกันของผู้ประกอบการและนักออกแบบเป็นระยะเวลา 3 เดือน ในสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Unpacking Communicative Packaging พร้อมข้อมูลสรุปบทเรียน อุปสรรค และแนวทางการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อแบ่งปันความรู้สำหรับนำไปต่อยอด  มุมหนังสือเกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์หลากรูปแบบ รวมถึงมุมเล็กๆ ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมสามารถลงมือทดลองออกแบบบรรจุภัณฑ์จริง เพื่อสร้างการเข้าถึงองค์ความรู้ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์

7

ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้ฟรี ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม – 13 พฤศจิกายน ณ ห้องนิทรรศการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) เชียงใหม่ และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ TCDC เชียงใหม่ หลังกาดเมืองใหม่ ถนนเมืองสมุทร

โทร. 052 080 500 ต่อ 1 เวลา 10.30 – 18.00 (ปิดวันจันทร์) หรือ ติดตามข่าวสารได้ที่ www.tcdc.or.th หรือ facebook.com/TCDCChiangMai

Relate Posts :

*nap ได้กลับมาแล้ว เป็น *nap ครั้งที่ 22 ที่ถนนนิมมานเหมินท์ ซอย 1

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine*nap 2022 We are Back! เชียงใหม่อากาศเริ่มจะเย็นแล้ว มาเที่ยวเชียงใหม่ต้นเดือนธันวาคมนี้ ชวนมาชมเที่ยวงาน *nap  (นิมมานเหมินท์ อาร์ต แอนด์ ดีไซน์ พรอเมอนาด) ครั้งที่ 22 ตั้งแต่วันที่ 3-11 ธันวาคม 2565 ที่ถนนนิมมานเหมินท์ ซอย 1 งาน *nap (นิมมานเหมินท์ อาร์ต แอนด์ ดีไซน์ พรอเมอนาด) เว้นว่างไป 1 ปี เมื่อปีที่ผ่านมาด้วยสถานการณ์โควิด-19 และปีนี้ งาน *nap ได้กลับมาแล้ว เป็น *nap ครั้งที่ 22 โดยการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มร้านค้าย่านถนนนิมมานเหมินท์ ซอย 1, โครงการ One Nimman และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ […]

Arr

November 30, 2022

เชิญชวนนักเรียนเยาวชน และผู้ที่สนใจร่วมงาน มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2565

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และเครือข่าย วันที่ 7-9 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ “ภายในงานพบกับกิจกรรม ดังนี้” งานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคเหนือ พบกับ…   นิทรรศการทางวิชาการ   เวทีแสดงความสามารถ   การประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ของพลเมืองเชียงใหม่ พบกับ…    นิทรรศการ เครือข่ายการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่    นิทรรศการการเรียนรู้สู่โลกอนาคต    นิทรรศการส่งเสริมสัมมาชีพระหว่างเรียน    การแสดงความสามารถของนักเรียนนักศึกษา  งานสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรมชาติพันธุ์พื้นถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ พบกับ…    นิทรรศการจำลองวิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ของกลุ่มชาติพันธ์ุ    กิจกรรมWorkshop ของกลุ่มชาติพันธ์ุ    การแสดงศิลปะวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธ์ุ    การจำหน่ายสินค้า งานหัตถกรรมและอาหารกลุ่มชาติพันธ์ุ “ จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และเครือข่าย”      เนื่องด้วยสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นส่วนราชการส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารการศึกษา งานพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษ ในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา งานโรงเรียน งานกิจการนักเรียน […]

โปรเหนือ pronuea

July 29, 2022

กิจกรรมพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนออกสู่เชิงพาณิชย์

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนออกสู่เชิงพาณิชย์ ภายใต้โครงการยกระดับศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน รับสมัคร วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และ วิสาหกิจชุมชน 7สาขา อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง อุตสาหกรรมเซรามิคและแก้ว สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร อุตสาหกรรมสนับสนุนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่กำกับดูแลของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 (8 จังหวัดภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน แพร่ น่าน สแกนสมัครกิจกรรม Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

aum

June 16, 2022

BaanBaan.co จับมือ ReviewChiangmai เปิดตัว ‘BaanBaan Northern’ เว็บไซต์เพื่อคนหาบ้าน บุกตลาดภาคเหนือ ดันศักยภาพด้วย Property Tech

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineBaanBaan.co เว็บไซต์บริการข้อมูลเกี่ยวกับโครงการบ้านและอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการอยู่อาศัยที่ได้รับความนิยมอันดับหนึ่งในภาคอีสาน ประกาศจับมือ ReviewChiangmai ร่วมเปิดตัว ‘BaanBaan Northern’ ขยายการให้บริการให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ดันศักยภาพด้วย Property Technology พร้อมก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านข้อมูลด้านอสังหาริมทรัพย์ในภาคเหนือ BaanBaan.co เปิดตัวเมื่อต้นไตรมาสที่ 2 ปี 2563 จัดตั้งโดยบริษัท Createder บริษัทด้านเทคโนโลยีที่ก่อตั้งในจังหวัดนครราชสีมา เริ่มต้นด้วยการให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับโครงการบ้านและอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น และอุบลราชธานี ซึ่งได้รับผลตอบรับจากผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัยพ์และคนที่สนใจภาคอีสานเป็นอย่างดี สำหรับ ReviewChiangmai คือผู้สร้างสรรค์ และส่งมอบ Content สู่ผู้ติดตามรวมทุกแพลตฟอร์มกว่า 1.3 ล้านคน จึงมีความเชี่ยวชาญ รู้ลึกเรื่องเชียงใหม่ เข้าใจ insight คนภาคเหนือเป็นอย่างดี เป็นอีกช่องทางที่จะเข้ามาช่วยในการเข้าถึง คนหาบ้าน และกระจายข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ในภาคเหนือให้มากขึ้น พัฒนาโดยทีม GoGo Digital ซึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัล และรับดูแลการตลาดให้กับ Startup ในเชียงใหม่ กว่า 5 แบรนด์ การจับมือของ […]

romchut

November 19, 2021

NIA เปิดตัวสำนักงานภาคเหนือ ผลักดันเชียงใหม่สู่การเป็นศูนย์กลางการพัฒนานวัตกรรมในภูมิภาค ภาคเหนือ

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA เปิดสำนักงานภาคเหนือ NIA Northern Regional Connect เดินหน้าต่อยอดการผลักดันเชียงใหม่ไปสู่การเป็นจังหวัดศูนย์กลางการพัฒนานวัตกรรมในภูมิภาค ภาคเหนือ เพื่อทำหน้าที่เป็น System Integrator ในการเชื่อมโยงส่วนราชการท้องถิ่น มหาวิทยาลัย ภาคเอกชน และชุมชน โดยจะร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เช่น เทศบาล มหาวิทยาลัย อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค หรือ อว.ส่วนหน้า ในการดำเนินงานร่วมกันเพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาขับเคลื่อนนวัตกรรมระดับภูมิภาค รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ประธานกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ กล่าวว่า หนึ่งในภารกิจของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว. คือ ต้องการมุ่งเน้นการขับเคลื่อนประเทศให้เปลี่ยนแปลงไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยการผลักดันให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของคน และการนำเอาองค์ความรู้แบบบูรณาการศาสตร์ ผนวกกับงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ในระดับภูมิภาค ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานเครือข่ายในหลากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษาและภาคเอกชน ที่พร้อมจะช่วยกันพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในพื้นที่ภูมิภาคให้พร้อมเติบโตและสามารถสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของประเทศ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกพื้นที่ของประเทศ โดยมี สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ […]

โปรเหนือ pronuea

September 15, 2021