มิชลินประกาศความพร้อมในการจัดทําคู่มือ “มิชลิน ไกด์” ฉบับปี 2563 ในประเทศไทย โดยรุกขยายขอบเขตการคัดสรรแนะนําร้านอาหารและที่พักไปยังจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะส่งผลให้คู่มือฉบับที่ 3 ของไทยซึ่งมีกําหนดเปิดตัวปลายปีนี้ในชื่อ “มิชลิน ไกด์ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ภูเก็ตและพังงา” (The MICHELIN Guide Bangkok, Chiang Mai, Phuket & PhangNga 2020) สะท้อนเอกลักษณ์ที่แตกต่างหลากหลายของวัฒนธรรมอาหารใน 3 ภูมิภาคของไทย ทั้งภาคกลาง ภาคใต้ และ ภาคเหนือ

นายเสกสรรค์ ไตรอุโฆษ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามมิชลิน จํากัด และเลขาธิการกลุ่มมิชลินประจําเอเชียตะวันออกและ ออสเตรเลีย เปิดเผยว่า เชียงใหม่…ซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของไทยมีความน่าสนใจในฐานะแหล่งมรดกภูมิปัญญาทาง วัฒนธรรมและอาหารที่สําคัญแห่งหนึ่งของประเทศ อาหารท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและโรงแรมที่พักที่สะท้อนอัตลักษณ์ ท้องถิ่นอย่างโดดเด่นเป็นเสน่ห์ที่ดึงดูด “มิชลิน ไกด์ ให้ตัดสินใจเข้ามาดําเนินการสํารวจ คัดเลือก และจัดอันดับร้านอาหารและที่พัก ในเชียงใหม่

“เนื้อหาของคู่มือ มิชลิน ไกด์” ฉบับใหม่ซึ่งจะครอบคลุมจังหวัดเชียงใหม่ นอกเหนือจากจังหวัดที่มีอยู่เดิม คือ กรุงเทพฯ ภูเก็ต และพังงา ตอกย้ําให้เห็นถึงความหลากหลายของอาหารไทยในแต่ละภูมิภาค ซึ่งแตกต่างกันไปตามสภาพอากาศ ภูมิประเทศ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และการผสมผสานของเชื้อชาติต่างๆ ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิง อาหารที่น่าตื่นตาตื่นใจ” นายเสกสรรค์ กล่าว เชียงใหม่สืบสานวัฒนธรรมล้านนาในหลายด้าน ซึ่งรวมถึงด้านอาหารแลtสถาปัตยกรรม อีกทั้งตลอดระยะเวลาหลายร้อยปีที่ผ่าน มายังได้ซึมซับรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากมอญ เขมร ลาว และพม่า เอาไว้ด้วย ด้วยรากฐานดังกล่าวปัจจุบันเชียงใหม่ได้เติบโต กลายเป็นเมืองใหญ่ที่ทันสมัย วงการอาหารของเชียงใหม่พัฒนาโดดเด่นอย่างต่อเนื่อง มีร้านอาหารเก๋ๆ จํานวนมาก ทั้งยังมีอาหาร นานาชาติให้เลือกสรรมากมาย อีกทั้งเชียงใหม่ยังเป็นที่ตั้งของโครงการหลวงจํานวนมากที่สุดถึง 27 แห่งในเขตภาคเหนือตอนบน จึงเป็นแหล่งเพาะปลูกผัก ผลไม้ และสมุนไพรที่สําคัญของประเทศ ร้านอาหารในเมืองเชียงใหม่จึงได้เปรียบในแง่การเข้าถึงวัตถุดิบ ที่สดใหม่สามารถนําเสนออาหารเทรนด์สุขภาพภายใต้แนวคิด “ฟาร์ม-ทู-เทเบิล” (Farm-to-Table) ได้อย่างแท้จริง และการนําเสนอ ความคุ้มค่าเชิงราคาในส่วนของอุตสาหกรรมบริการ เชียงใหม่ยังเป็นที่รู้จักในวงกว้าง โดยมีทางเลือกที่หลากหลายในการพักแรมให้เลือกตาม งบประมาณและรสนิยมที่แตกต่างกัน ตั้งแต่โฮสเทลและโฮมสเตย์ ไปจนถึงโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว อีกทั้งที่พักส่วนใหญ่ยังโดดเด่น ด้วยการตกแต่งภายในและสถาปัตยกรรมที่สะท้อนเสน่ห์และอัตลักษณ์ของท้องถิ่น ปัจจัยด้านอาหารและที่พักเหล่านี้ล้วนส่งเสริม ให้เชียงใหม่มีสีสันและคึกคักจนสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้มาเยือนเพิ่มมากขึ้นทุกปี

ฝากความคิดเห็น ...