“มิชลิน ไกด์” ประกาศขยายตัวสู่เชียงใหม่

มิชลินประกาศความพร้อมในการจัดทําคู่มือ “มิชลิน ไกด์” ฉบับปี 2563 ในประเทศไทย...