สวนดอกร้อยดวงใจ…เพื่อผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ

    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดนิทรรศการบริการวิชาการสู่ชุมชน “สวนดอกร้อยดวงใจ…เพื่อผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ” เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2555 โดยได้จัดขึ้นทุกวันศุกร์ ระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม – 28 กันยายน 2555 ซึ่งในงานนี้จะมีกิจกรรมการตรวจสุขภาพ การเสาวนาให้ความรู้ด้านสุขภาพ และกิจกรรมนันทนาการ ณ โถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

     ซึ่งแต่ละสัปดาห์ จะมีการเปิดให้บริการตรวจรักษาโรคที่ไม่ซ้ำกัน เช่น โรคชายวัยทอง โรคต่อมลูกหมาก โรคตา โรคกระดูกสำหรับผู้สูงอายุ โรคหญิงวัยทอง โรคหูเสื่อม การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือกและการฝังเข็ม โรคสมองเสื่อม โรคซึมเศร้า โรคทางจิตเวชที่พบบ่อย โรคไต การใช้ยาในผู้สูงอายุที่มีผลต่อไต โรคเบาหวาน โรคความดันและโรคมะเร็ง นอกจากนั้นก็ยังมีกิจกรรมนันทนาการ เช่น การเล่นเกมส์ ร้องเพลง ตอบปัญหาสุขภาพ และการแสดงดนตรีของกลุ่มจิตอาสา อีกด้วย

โดยสัปดาห์นี้ ได้กำหนดให้มีการจัดตรวจสุขภาพตา ประกอบด้วย การเสวนาเรื่อง โรคตาในผู้สูงอายุ โดยอาจารย์นานแพทย์ดำรง วิวัฒน์วงศ์วนา อาจารย์แพทย์หญิงธิดารัตน์ ลีอังกูรเสถียร อาจารย์นายแพทย์ศักรินทร์ อัษญคุณ จากภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และให้บริการตรวจสุขภาพตา ให้คำปรึกษา คำแนะนำเรื่องโรคตาแก่ผู้สูงอายุและผู้สนใจ โดยแพทย์ผู้เชียวชาญเฉพาะโรค ตรวจวัดความดันตาด้วยเครื่องวัดความดันตาแบบไม่สัมผัส ตรวจวัดความดันโลหิต และตรวจวัดเปอร์เซ็นไขมันในร่างกาย

ชาว CMTT ที่มีญาติสูงวัย ก็สามารถพาท่านไปเข้าร่วมกิจกรรมดีๆ อย่างนี้ได้นะคะ ได้ตรวจสุขภาพเพื่อจะได้ดูแลท่านอย่างถูกวิธี และยังมีกิจกรรมสนุกๆ ให้เข้าร่วมเยอะแยะเลยค่ะ

Related Posts