“เรื่องธุรกิจ startup เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่คืออะไร พบกับบทสัมภาษณ์เจ้าของรีวิวเชียงใหม่สุด exclusive กันเลยยยย”

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 ทางสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ขอสัมภาษณ์ คุณโกวิท ทาตะรัตน์ ผู้ก่อตั้ง รีวิวเชียงใหม่ เรื่องธุรกิจ startup เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ C.A.M.P AIS MAYA เชียงใหม่

 

Related Posts