บุญถาวรเตรียมความพร้อม จัดงาน “Strategic Management” ปี 2560

นายวิวัฒน์ ทยานุวัฒน์ ประธานกรรมการบริหารบริษัทในเครือบุญถาวร จัดงาน “Strategic Management”
ประชุมเตรียมความพร้อมครึ่งปี 2560 และสรุปการทำงาน วางกรอบการทำงานให้มีประสิทธิ์ภาพยิ่งขึ้น

สำหรับระดับการจัดการจากบุญถาวรทุกสาขาทั่วประเทศไทย พร้อมดูระบบการทำงานต้นแบบจากบุญถาวร สาขาเชียงใหม่

เพื่อนำไปปรับใช้ให้เหมาะกับการทำงานของบุญถาวรทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 17-19 กรกฏาคม 2560 ที่ผ่านมา

Related Posts