บุญถาวรเตรียมความพร้อม จัดงาน “Strategic Management” ปี 2560

นายวิวัฒน์ ทยานุวัฒน์ ประธานกรรมการบริหารบริษัทในเครือบุญถาวร จัดงาน “Strategic Management”...