#Avengers #InfinityWarTH เรื่องแรกของโลกที่ถ่ายทำด้วยกล้อง IMAX ทั้งเรื่อง

คมชัดกว่า สีสวยกว่า ภาพกว้างกว่า เฉพาะ IMAX เท่านั้น แห่งเดียวในภาคเหนือที่เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ เช็ครอบล่วงหน้าคลิกเลย

http://www.majorcineplex.com/booking2/search_showtime/cinema=92_movie=132

Related Posts