#Avengers #InfinityWarTH เรื่องแรกของโลกที่ถ่ายทำด้วยกล้อง IMAX ทั้งเรื่อง

คมชัดกว่า สีสวยกว่า ภาพกว้างกว่า เฉพาะ IMAX เท่านั้น แห่งเดียวในภาคเหนือที่เซ็นทรัลเฟสติวัล...