เราถามดีๆ แกมาด่าเราทำไม #คนเมียง  

พ่อง = บ้าง

 

 

ฝากความคิดเห็น ...