ขอขอบคุณ กาดสวนแก้ว เชียงใหม่ มาสวัสดีปีใหม่ ทีมงานรีวิวเชียงใหม่ @The Brick

บ่ายวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ทีมงานจาก กาดสวนแก้ว เชียงใหม่ ได้เดินทางมาสวัสดีปีใหม่และพร้อมมอบของที่ระลึกให้กับทีมงานรีวิวเชียงใหม่ ที่ The Brick ถนนศิริมังคลาจารย์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

Related Posts