SEOUL is COMING to CHIANGMAI
Collaboration program
นิทรรศการกับกลุ่มผองเพื่อนคนเกาหลี

OPENING 9 FEB 2017

-Caligraphy Exhibition (ภาษาเกาหลีเบิกบานที่เชียงใหม่)
-Flower studio talk about HER
-Chiangmai cafe story
-Concert by Opor NorthGate

ดอกไม้/เพลงแจ๊ส/ภาษาเกาหลีและเรื่องเล่าคาเฟ่ในเชียงใหม่ผ่านมุมมองของคนเกาหลี พร้อมภาพถ่ายโดยพรเทพ จิตต์ผ่อง ( PT )

นิทรรศการมีตั้งแต่ 1-12 กุมภาพันธ์ 2560
สถานที่ TRACE HOTELISTRO ท่าแพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ฝากความคิดเห็น ...