ทริป “ พ ะ เ ย า อี ส แ ฮ ป ปี้ ”

||

กว๊านพะเยาแหล่งชีวิต
ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวง
บวงสรวงพ่อขุนงำเมือง
งามลือเลื่องดอยบุษราคัม

||

เป็นคำขวัญจังหวัดพะเยา ซึ่งทริปนี้เราจะตามรอยคำขวัญจังหวัดกัน


: พะเยา คืออะไร ?
: พะเยา อยู่ที่ไหนอ่ะ ?
: ไปเคยไปอ่ะ
: ไม่รู้จักครับ

สวัสดีครับ เราเป็นคนจังหวัดพะเยา เรียนที่พะเยาตั้งแต่เด็ก แล้วก็ไปเรียนต่อที่พิษณุโลก มีคำถามต่างๆ มากมายเข้ามาเสมอว่า พะเยาคือไร อยู่ที่ไหน เป็นยังไงเหรอ เราก็กลับมานึกว่า บ้านเราก็ธรรมชาติดีนะ มีที่เที่ยวก็หลายที่ ทำไมเขาถึงไม่รู้จักกัน เราก็เลยเกิดความคิดที่ว่า กลับบ้านครั้งนี้ เราอยากหาอะไรทำที่มันสนุกๆ รีวิวพะเยาละกัน จะว่าไปแล้วอยู่พะเยามานาน ก็ไม่ค่อยได้เที่ยวในพะเยาซักเท่าไหร่ คนอื่นๆ จะได้รู้จักอีกด้วย ว่าแล้วก็ไปจองตั๋วรถกลับบ้านกันเลยวัยรุ่น


22.09.59

เราเริ่มต้นเดินทางจากพิษณุโลกโดยรถทัวร์เพราะเราเรียนที่นั่นและเป็นคืนที่พระจันทร์สวย เราเลยถ่ายเก็บไว้
ก า ด แ ม่ ต๋ำ (ตลาดสี่แยกแม่ต๋ำ)

เป็นตลาดเช้าของที่นี่ ถ้าขึ้นรถ แล้วมาลงสี่แยกแม่ต๋ำ เราก็จะมาเจอตลาดนี้ ของกินที่นี่ถูกมาก ถูกเหมือนให้กันเฉยๆ เลย

แม่ค้าที่นี่อารมณ์ดี ชอบคุยกันชอบแซวกันไปมา เวลาเดินอย่าสบตาแม่ค้านะ จะทำให้เราใจอ่อนได้ อิอิ

สี่ แ ย ก แ ม่ ต๋ำ

ขอขึ้นมาสูดอากาศบนสะพานลอยแป๊บ ฮ้าาาาาาาาา

ห ง ส์ ก า บ โ ค ม (หงส์คาบโคมไฟ)
นิ ท า น บ้ า น ต้ น ไ ม้

นิทานบ้านต้นไม้ เราชอบที่นี่นะ เราคิดไว้ตั้งนานแล้วว่า ทริปนี้เราต้องมาแวะที่นี่ อยู่ข้างกว๊าน เป็นที่ที่สงบ ร่มรื่น อากาศเย็นสบาย เงียบๆ นั่งไปนานๆ แล้ว ก็คิดถึงสมัยอ้ายเป๋นบ่าวปุ้นหน่อ ฮ่าๆๆ

แ ม ง โ บ้ ง (ตัวบุ้ง)
ก ร ะ ต่ า ย
น ก ข า ว

23.09.59

ก ว๊ า น น้ อ ย

เป็นอีกฝั่งหนึ่งของกว๊านพะเยา เข้าทางบ้านร่องไฮ เป็นแหล่งที่ทำกินของชาวบ้าน

วั น ค ว า ย ค ว า ย
ตั้งจ๋ำ (เป็นวิธีดักปลา)

ลุงบอก ยังไม่ได้ปลาซักตัวเลย
: ลุงคับๆ ผมขอถ่ายฮูปจิ่มเด้อคับ
: เอ้อ ถ่ายงามๆ เด้อ

ท ไ ว ไ ล ท์ คิ ล เ ล อ ร์
บ้ า น ร่ อ ง ไ ฮ

ถ้าไขได้มีดคมๆ แนะนำหมู่บ้านนี้เลย เป็นหมู่บ้านยะมีด ยะของมีคม จะไปมีเรื่องกับคนหมู่บ้านนี้เด้อ


24.09.59

จุ ด ช ม วิ ว ก ว๊ า น พ ะ เ ย า

เช้านี้เรามากันที่นี่เลย ถ้าใครอยากจะเห็นกว๊านพะเยาทั้งหมด ต้องขึ้นมาที่นี่ จุดชมวิวกว๊านพะเยา

น า ค กู่ (พญานาค 2 ตัว)
ก ว๊ า น พ ะ เ ย า แ ห ล่ ง ชี วิ ต

เป็นทะเลสาบน้ำจือขนาดใหญ่ที่สุดในภาคเหนือและอันดับ 4 ของประเทศไทยตามภาษาพื้นเมืองหมายถึง “บึง” เกิดขึ้นจากกรมประมงได้ทำประตูกั้นน้ำไว้เพื่อให้ราษฎรมีน้ำใช้ในฤดูแล้งและในฤดูฝนก็กั้นไม่ให้น้ำไหลแรงไปท่วมไร่นาที่อยู่ปลายน้ำ

วั ด ศ รี โ ค ม คำ

มาจังหวัดพะเยาแล้ว จะต้องมากราบไหว้พระเจ้าตนหลวง เพื่อความเป็นสิริมงคล

ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ พ ร ะ เ จ้ า ต น ห ล ว ง
จ้ า ง เ สี่ ย ง (ช้างเสี่ยงทาย)

เป็นการเสี่ยงว่าสิ่งที่อธิษฐานไปนั้นจะเป็นจริงหรือไม่ ให้ลองใช้นิ้วก้อยสอดเข้าไปในวงกลม แล้วยกขึ้น ถ้ายกขึ้นแสดงว่าเรื่องที่อธิษฐานเป็นจริง

ป่ อ ขุ น งำ เ มี ย ง (พ่อขุนงำเมือง)

: คิงว่าอั้น ป่อขุนก๋ำมีดข้างใดเอาะ
: กะข้างซ้ายก่า คิงบะหันกะ
: ว่าไปเรื่อง ข้างกว๊านบ่านิ
: เอิ้วบะ ไข้เอาบะกุยจดหงีบแต้

ต า ง ขึ้ น (ทางขึ้น)
ถึงฤดูผสมพันธุ์แล้ว เย้

ง า ม ลื อ เ ลื่ อ ง ด อ ย บุ ษ ร า คั ม

การเดินทางคือการเรียนรู้ ทริปนี้มันทำให้เราคิดว่า ถ้าหากแก่ตัวไปแล้ว เรายังจะมีโอกาสได้เที่ยวแบบนี้อีกหรือปล่าว เราก็ไม่อยากมานั่งนึกเสียดายทีหลัง รูปภาพคือความทรงจำที่ดีที่สุด ใครที่มีโอกาสได้มาแวะที่จังหวัดพะเยา หรืออยากลองสัมผัสกับบรรยากาศแบบบ้านๆ ก็ลองแวะมาที่จังหวัดนี้ได้ และยังมีอีกหลายที่ในพะเยา ที่เรายังไม่ได้ไป รับรอง อันซีนสุดๆ เจอกันใหม่ทริปหน้าครับ สวัสดีครับ

ภาพและเรื่องโดย เฮียอ๋า

[wpgmza id=”191″]

Related Posts