เอเชียน คัลเจอร์ สเตชั่น (ACS)
พิกัด : 28/11 ถ.นิมมานเหมินท์ (ซอยข้างฮิลไซด์คอนโด 2 อยู่ตรงข้ามซอย 13), ต.สุเทพ, อ.เมือง, จ.เชียงใหม่
โทร : 053 222324
Link : chiangmai.acs@gmail.com, Asian Culture Station

พิธีเปิดเอเซียน คัลเจอร์ สเตชั้น ( ACS) เมื่อช่วงเย็นวันศุกร์ที่ 26 สิงคาคม 2559  โดยมี Mr. Masaya Shimoyama กรรมการผู้จัดการ เจแปนฟาวน์เดชั่น เอเชียเซ็นเตอร์ กล่าวสุนทรพจน์เปิด และเชียงใหม่อาร์ทคอนเวอร์เซชั่น อธิบายโครงงานต่างๆ ทุกกิจกรรมของ ACS ที่จะจัดขึ้นในปีแรก และปิดท้ายด้วยละครหุ่นเงาของ กลุ่มพระจันทร์พเนจร กับการเดินทางที่ไม่สิ้นสุด

3

ACS เป็นความร่วมมือกันระหว่าง เจแปนฟาวน์เดชั่น เอเชียเซ็นเตอร์ และ เชียงใหม่ อาร์ทคอนเวอร์เซชั่น ได้รับการก่อตั้งขึ้น เพื่อเป็นพื้นที่ใหม่ในการแลกเปลี่ยนทางศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งจะเปิดตัวด้วยการสัมมนา เพื่อเสริมสร้างการสนทนาไปพร้อมๆ กับการเพิ่มโอกาสในการมีความร่วมมือและปฏิบัติการในทางวัฒนธรรมเอเชียปัจจุบัน ณ ที่แห่งนี้ ที่เมืองเชียงใหม่ เมืองห่างไกลจากศูนย์กลางของประเทศ ACS ได้มีความตั้งใจที่จะนำองค์กรศิลปะที่คึกคัก และผู้เชี่ยวชาญหลากสาขาวิชาในภูมิภาค มาร่วมกันก่อพลวัต ด้วยการแบ่งปันประสบการณ์ ความคิด เรื่องราวของปฏิบัติการที่ยอดเยี่ยม และ ความท้าทายที่สำคัญในการทำงาน อันจะเป็นการสานเครือข่ายชุมชนศิลปะเอเชียร่วมสมัย ณ ที่แห่งนี้ไปพร้อมๆกัน

เรามุ่งเน้น ลดช่องว่างของความเข้าใจระหว่างคนทำงานศิลปะ องค์กร และผู้ชมทั่วไปในภูมิภาค โดยสร้างการพบปะในพื้นที่นี้อยู่เสมอ และก่อให้เกิดความมีส่วนร่วมผ่านการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย.

5

4

11

1

7

8

2

 

ฝากความคิดเห็น ...