พิธีเปิดเอเซียน คัลเจอร์ สเตชั้น ( ACS)

เอเชียน คัลเจอร์ สเตชั่น (ACS) พิกัด : 28/11 ถ.นิมมานเหมินท์ (ซอยข้างฮิลไซด์คอนโด 2 อยู่ตรงข้ามซอย...