“CHIANG MAI BIKE NIGHT” ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ขอเรียนเชิญนักปั่นจักรยานที่มีใจรักในการออกกำลังกาย ร่วมกิจกรรมปั่นจักยานเพื่อการท่องเที่ยวและสุขภาพ “CHIANG MAI BIKE NIGHT” วันเสาร์ ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2559 ลงทะเบียนเวลา 12.30 น. ปล่อยตัวนักปั่น เวลา 15.00 น.ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เส้นทาง ศาลาอ่างแก้ว – ห้วยตึงเฒ่า – ราชพฤกษ์ – ศาลาอ่างแก้ว รวมระยะทาง 45 กิโลเมตร เพลิดเพลินกับรรยากาศยามเย็นร่วมรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม รับฟังเพลงไพเราะสนุกสนานจับฉลากชิงรางวัลมากมาย รับเหรียญที่ระลึก(สำหรับนักปั่น) รับมอบโล่ที่ระลึก(สำหรับชมรมฯที่เข้าร่วมกิจกรรม)

 


Relate Posts :