ททท.สำนักงานชียงใหม่ เชิญร่วมงานประเพณีเดือนยี่เป็ง (ลอยกระทง) ประจำปี ๒๕๕๘

        การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ ขอเชิญทุกท่านร่วมสืบสานวัฒนธรรม “งานประเพณีเดือนยี่เป็ง” หรือ งานลอยกระทงในจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง โดยแต่ละจังหวัดจัดให้มีกิจกรรมโดดเด่นและเอกลักษณ์ของแต่ตนเองโดยเฉพาะประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ซึ่งเป็นที่นิยมมากจากนักท่องเที่ยวทั่วทุกมุมโลก ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๒๔-๒๖พฤศจิกายน ๒๕๕๘
นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานเชียงใหม่ กล่าวว่างานประเพณีเดือนยี่เป็ง หรือวันลอยกระทง ซึ่งทุกปีจะจัดขึ้นในวันเพ็ญ เดือน๑๒ นั้น ภาษาคำเมืองของทางเหนือ คำว่า “ยี่” แปลว่า สอง และคำว่า “เป็ง”
แปลว่า เพ็ญ หรือ คืนพระจันทร์เต็มดวง “ยี่เป็ง” จึงหมายถึง ประเพณีในวันเพ็ญเดือนสิบสองนั่นเอง ซึ่งถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล ประเพณีลอยกระทงเป็นงานประเพณีที่มีมนต์เสน่ห์ผนวกกับความเชื่อกันว่าเป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคาและขมาต่อเทวดาด้วยการปล่อยโคมโดยมีความเชื่อกันว่าการปล่อยโคมลอยเป็นการบูชาพระเกตุแก้วจุฬามณีบนสรวงสวรรค์ในอดีตการปล่อยโคมลอยถือเป็นเครื่องหมายที่ใช้แสดงออกถึงการเป็นพุทธบูชาที่ชาวพุทธมีต่อพระพุทธศาสนา และยังมีความเชื่อว่าการปล่อยโคมลอยนั้นเพื่อปล่อยเคราะห์ ปล่อยโศก เรื่องร้ายๆให้ออกไปเพื่อให้เกิดสิริมงคลแก่ชีวิตซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของชาวล้านนา และด้วยความงดงามของแสเทียนของโคมลอยที่ส่องสว่างนับหมื่นๆดวงในยามค่ำคืนบนท้องฟ้าสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก แต่จากการปล่อยโคมลอยที่ผ่านมาไม่เป็นไปตามประเพณีเดิมและอาจให้เกิดอันตรายต่ออาคารบ้านเรือน จังหวัดเชียงใหม่จึงได้มีการประกาศกำหนดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ให้สามารถปล่อยโคมลอยได้เฉพาะวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ (๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) และ ในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) หลังเวลา ๒๑.๐๐ น. เท่านั้น นอกจากนี้สิ่งที่ขาดไม่ได้ของประเพณีเดือนยี่เป็ง คือ การบูชาประทีปหรือการบูชาด้วยไฟจะเห็นว่ามีจุดผางประทีปหรือขี้ผึ้งในถาดดินเล็กๆ ตามบ้าน วัด เนื่องจากชาวบ้านเชื่อว่าเป็นการทำบุญด้วยแสงสว่างเพื่อความเจริญรุ่งเรืองชีวิตอีกด้วย ในปีนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และ ลำปาง กำหนดจัดงานอนุรักษ์ประเพณียี่เป็งหรือ ลอยกระทง ดังนี้
จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ระหว่างวันที่๒๔ – ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ในงานกิจกรรมต่างมากมาย อาทิเช่น ขบวนแห่โคมยี่เป็ง ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘, การประกวดและขบวนแห่กระทงเล็ก ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘, การประกวดขบวนแห่กระทงใหญ่ ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ รวมทั้งการประกวดหนูน้อยและนางนพมาศ การลอยกระทงในลำน้ำปิง การจัดงานมหัศจรรย์โคมไฟแสงแห่งรัตติกาลยี่เป็ง ณ ข่วงประตูท่าแพ และ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลนครเชียงใหม่ โทร. ๐ ๕๓๒๔ ๙๑๖๙
จังหวัดลำพูน กำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทงลำพูน ระหว่างวันที่๒๔ – ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองลำพูน เชิงสะพานท่าขาม วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร และ รอบเมืองลำพูน มีกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงาน อาทิเช่น การประกวดประดิษฐ์กระทงฝีมือ, การประกวดโคมลอย, การประกวดขบวนแห่, การประกวดกระทงใหญ่, กิจกรรมกาดหมั้วครัวแลง และ กิจกรรมประกวดอื่นๆ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่เทศบาลเมืองลำพูน โทร. ๐๕๓๕๖ ๑๐๙๓
จังหวัดลำปาง กำหนดจัดกิจกรรมล่องสะเปาจาวละกอน ในวันที่ ๒๓ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ สวนสาธารณะเขื่อนยาง จ.ลำปางโดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น การประกวดสะเปาแก้ว สะเปาคำ ในวันที่ ๒๓พฤศจิกายน ๒๕๕๘ การประกวดสะเปา (กระทงลอยน้ำ) แห่งเดียวในประเทศไทย พร้อมการแสดงแสง สี เสียง ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘และการประกวดสะเปารถใหญ่และธิดาสะเปา, กิจกรรมการประกวดอื่นๆ ใน
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ทั้งนี้ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เทศบาลนครลำปาง โทร. ๐๕๔๒๓ ๗๒๓๗นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับประเพณีเดือนยี่เป็งอื่นๆ ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว ได้แก่
“งานบุญทอดกฐินล้านนาสามัคคี” ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ธุดงคสถานล้านนา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมเริ่มตั้งแต่ ๑๓.๐๐ – ๒๐.๓๐ น. เปิดให้ผู้ที่สนใจและนักท่องเที่ยวเข้าชมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดจัดโดยธุดงคสถานล้านนา โทร. ๐๕๓๓๕ ๓๑๗๔ , ๐๘๗ ๕๗๖ ๒๒๒๔“งานยี่เป็งล้านนานานาชาติYEE PENG LANNA INTERNATIONAL” ซึ่งปีนี้กำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน
๒๕๕๘ ณ ธุดงคสถานล้านนา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยช่วงเวลาการจุดประทีปและปล่อยโคม ตั้งแต่เวลา ๑๘.๓๐ –๒๐.๓๐ น. (มีค่าเข้าร่วมกิจกรรม) ติดต่อธุดงคสถานล้านนา โทร. ๐ ๕๓๓๕ ๓๑๗๔ , ๐๘๗ ๕๗๖ ๒๒๒๔ประเพณีเดือนยี่เป็งถูกบรรจุอยู่ในปฏิทินท่องเที่ยวของ ททท. และเป็น The World Event และ ททท. ยังมุ่งเน้นเรื่องเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ พร้อมรณรงค์และรักษาไว้ซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงาม ททท. สำนักงานเชียงใหม่ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ งานเทศกาลลอยกระทงลำพูน และงานประเพณีล่องสะเปาจาวละกอนทั้งนี้การปล่อยโคมตามประเพณี “ยี่เป็ง” ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขประกาศจังหวัดเชียงใหม่ คือโคมควันให้ปล่อยในช่วงเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และโคมลอย(โคมไฟ) ให้ปล่อยหลังเวลา ๒๑.๐๐ น. เป็นต้นไป ททท. สำนักงานเชียงใหม่ ขอเชิญนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปร่วมสืบสานงานประเพณียี่เป็งหรือเทศกาลลอยกระทงของจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และขอความร่วมมือทุกท่านปล่อยโคมลอยในจังหวัดเชียงใหม่เฉพาะวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตามเวลาที่กำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที ททท. สำนักงานเชียงใหม่ โทร ๐ ๕๓๒๔ ๘๖๐๔-๕ หรือที่ www.tourismchiangmai.org ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

งานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ประจำปี 2558

23 พฤศจิกายน 2558
18.00 น. เป็นต้นไป ต๋ามผางประตี๊ด ส่องฟ้า ฮักษาเมือง บริเวณรอบคูเมือง (ด้านใน)
24 พฤศจิกายน 2558
06.00 – 20.00 น. ประเพณีตั้งธรรมหลวง เทศน์มหาชาติ เขาวงกต ต๋ามผางปะตี้ดบูชาพระเจดีย์วัดเจ็ดลิน
06.00 – 20.00 น. ประเพณีตั้งธรรมหลวง ต๋ามผางประตื้ดบูชาพระธาตุเจดีย์วัดโลกโมฬี
10.00 – 23.00 น. สืบฮีต สานฮอย ฮอมปอย ไหว้สาพระสิริมังคลาจรรย์พุทธสถานเชียงใหม่
18.00 – 22.00 น. การต๋ามผางประตี๊ด ส่องฟ้า ฮักษาเมือง อนุสาวรีย์สามกษัตริย์
18.00 – 24.00 น. การประกวดเทพี-เทพบุตรยี่เป็งเชียงใหม่ ข่วงประตูท่าแพ
18.00 – 24.00 น. เวทีดนตรีสร้างสรรค์ วัฒนธรรมสร้างสุขไร้แอลกอฮอล์ หน้าคริสตจักรที่1ข้างสะพานนวรัฐ
ทั้งวัน การจัดซุ้มประตูป่า วัดและชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
18.30 – 19.00 น. พิธีเปิดงาน”ประเพณีเดือนยี่เป็ง ประจำปี2558 ข่วงประตูท่าแพ
18.00 – 24.00 น. การประกวดกระทงลอยน้ำประดับเมือง บริเวณแจ่งเมืองทั้ง 4 แห่ง
19.00 – 23.00 น. การประกวดขบวนแห่โคมยี่เป็ง ครั้งที่ 24ไนท์บาซาร์ ข่วงประตูท่าแพ – ห้างพันธุ์ทิพย์
19.00 – 22.00 น. ต๋ามผ๋างปะตี้ด ส่องฟ้า ฮักษาเมือง แจ่งคูเมืองและชุมชนบริเวณ ถ.ช้างม่อย
19.00 – 24.00 น. การประกวดหนูน้อยยี่เป็งเชียงใหม่ หน้าสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่
25 พฤศจิกายน 2558
06.00 – 20.00 น. ประเพณีตั้งธรรมหลวง เทศน์มหาชาติเขาวงกตต๋ามผางปะตี้ดบูชา พระเจดีย์วัดเจ็ดลิน
06.00 – 20.00 น. ประเพณีตั้งธรรมหลวง ต๋ามผางประตื้ดบูชาพระธาตุเจดีย์วัดโลกโมฬี
08.09 – 10.30 น. พิธีบวงสรวงศาลพระภูมิ, เจดีย์ขาว,ขอขมาแม่น้ำปิงสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่,ท่าน้ำศรีโขง
09.00 – 12.00 น. การประกวดโคมลอยและปล่อยโคมลอยแฟนซี สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่
09.00 – 17.00 น.  การประกวดกระทงฝีมือใบตอง – ดอกไม้สด สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่งานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2558
23-26 พฤศจิกายน 2558
10.00 – 23.00 น. สืบฮีต สานฮอย ฮอมปอย ไหว้สาพระสิริมังคลาจรรย์ พุทธสถานเชียงใหม่
17.00 – 23.00 น. การประกวดรำวงย้อนยุค สำนักงานเทศบาล
18.00 – 22.00 น.ต๋ามผางประตี๊ด ส่องฟ้า ฮักษาเมือง อนุสาวรีย์สามกษัตริย์
18.00 – 24.00 น.เวทีดนตรีสร้างสรรค์ วัฒนธรรมสร้างสุขไร้แอลกอฮอล์หน้าคริสตจักรที่ 1ข้างสะพานนวรัฐ
ทั้งวัน การจัดซุ้มประตูป่า วัดและชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่เมือง
18.00 – 24.00 น. การประกวดกระทงลอยน้ าประดับเมือง บริเวณแจ่งเมืองทั้ง 4 แห่ง
18.00 – 24.00 น.การประกวดเทพี-เทพบุตรยี่เป็งเชียงใหม่ ข่วงประตูท่าแพ
19.00 – 23.00 น. การปะกวดขบวนแห่กระทงเล็ก ข่วงประตูท่าแพ – หน้าเทศบาลนครเชียงใหม่
19.00 – 21.00 น. การปล่อยกระทงสายสืบสานล้านนา ลำน้ำปิงหน้าเทศบาลนครเชียงใหม่
19.00 – 22.00 น. ต๋ามผ๋างปะตี้ด ส่องฟ้า ฮักษาเมือง แจ่งคูเมืองและชุมชนบริเวณ ถ.ช้างม่อย
20.00 – 24.00 น. การแสดงพลุเฉลิมพระเกียรติ ฯ แพกลางน้ าหน้าเทศบาลนครเชียงใหม่
26 พฤศจิกายน 2558
06.00 – 20.00 น. ประเพณีตั้งธรรมหลวง ต๋ามผางประตื้ดบูชาพระธาตุเจดีย์วัดโลกโมฬี
10.00 – 23.00 น. สืบฮีต สานฮอย ฮอมปอย ไหว้สาพระสิริมังคลายี่เป็งพุทธสถานเชียงใหม่
18.00 – 22.00 น. ต๋ามผางประตี๊ด ส่องฟ้า ฮักษาเมือง อนุสาวรีย์สามกษัตริย์
18.00 – 24.00 น. เวทีดนตรีสร้างสรรค์ วัฒนธรรมสร้างสุข ไร้แอลกอฮอล์ หน้าคริสตจักรที่ 1 ข้างสะพานนวรัฐ
ทั้งวัน การจัดซุ้มประตูป่า วัดและชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่เมือง
18.00 – 24.00 น. การประกวดกระทงลอยน้ าประดับเมือง บริเวณแจ่งเมืองทั้ง 4 แห่ง
18.00 – 24.00 น. การประกวดขบวนแห่กระทงใหญ่ชิงถ้วยพระราชทานฯณ ข่วงประตูท่าแพ – หน้าเทศบาลนครเชียงใหม่
19.00 – 21.00 น.  การปล่อยกระทงสายสืบสานล้านนา ลำน้ำปิงหน้าเทศบาลนครเชียงใหม่
19.00 – 21.00 น.  การล่องประทีปเรือไฟในสายน้ำปิง ล ำน้ำปิงหน้าเทศบาลนครเชียงใหม่ตลอดสาย
19.00 – 22.00 น. ต๋ามผ๋างปะตี้ด ส่องฟ้า ฮักษาเมือง แจ่งคูเมืองและชุมชนบริเวณ ถ.ช้างม่อย
19.00 – 23.00 น.  กิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมล้านนาสู่อาเซียนสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่
20.00 – 24.00 น.  การแสดงพลุเฉลิมพระเกียรติ ฯ แพกลางน้ำ หน้าเทศบาลนครเชียงใหม่งานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2558

 

Related Posts