“earth hour 2015” กับการร่วมกันปิด…โลกก็เปลี่ยน ที่โรงแรมดุสิตดีทูเชียงใหม่

เมื่อเร็วๆ นี้ โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์ “earth hour 2015 แค่ปิด….. โลกก็เปลี่ยน” ซึ่งในครั้งนี้ได้ร่วมรณรงค์ ซึ่งในครั้งนี้ได้ร่วมรณรงค์ ให้ทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งให้กับโลกของเราโดยวิธีง่ายๆ กับการ ร่วมกันปิดไฟ โดยจะดำเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับ 162 ประเทศ 7,000 เมืองทั่วโลก ซึ่งในปีนี้พนักงานได้ร่วมกันจัดทำเปลือกไข่เพ้นท์จากกระดาษเดคูพาจสำหรับใส่เทียน (art on egg) โดยได้เดินแจกจ่ายและร่วมรณรงค์ให้แก่ผู้ประกอบการ, ร้านค้า และประชาชนทั่วไปในย่านไนท์บาร์ซ่า ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558 เป็นเวลา 60 นาที   ตั้งแต่ช่วงเวลา 20.30 – 21.30 น.

และกิจกรรมไฮไลต์ของงาน earth hour 2014 คือการนับถอยหลังปิดไฟ และการร่วมกันจุดเทียนสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมาย 60 + ในเวลา 20.30 น. – 21.30 น. ณ บริเวณด้านหน้า โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่

พนักงานร่วมกันเดินรณรงค์ในย่านไนซ์บาซ่า ในกิจกรรม earth hour 2015

art on egg จากฝีมือพนักงาน เพื่อร่วมแจกจ่ายรณรงค์ย่านไนท์บาซ่า
ร่วมกันจุดเทียนสัญลักษณ์ 60  ที่บริเวณด้านหน้าทางเข้า โรงแรมดุสิตดีทู

โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่
100 ถนน ช้างคลาน, เชียงใหม่ 50100,
โทร: +66 (0) 5399 9999 ext 5260  I  แฟกซ์: +66 (0) 5399 9900  I
อีเมลล์ : meena.bl@dusit.com
http://dusitd2chiangmai.dusit.com

Related Posts