งานนิทรรศการ “Imagine Your World” ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นิทรรศการ “Imagine Your World” 24 ตุลาคม –  6 พฤศจิกายน 2557 การแสดงผลงานศิลปะ โดยองค์กร Art Relief International ที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกับกลุ่มคนยากไร้ในเมืองเชียงใหม่ โดยใช้ศิลปะเป็นสื่อกลางในการสื่อสาร เปิดนิทรรศการ วันที่ 24 ตุลาคม 2557 เวลา 19.00 น.

ติดตามข้อมูลข่าวสารของหอนิทรรศการได้ที่นี่ http://cmuartcenter.blogspot.comwww.facebook.com/cmuartcenter

Related Posts