งานนิทรรศการ “Imagine Your World” ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นิทรรศการ “Imagine Your World” 24 ตุลาคม –  6 พฤศจิกายน 2557 การแสดงผลงานศิลปะ โดยองค์กร Art...