โอเอซิสสปาลงนามความร่วมมือกับจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ สร้างอาชีพแก่ผู้ว่างงานรับ AEC

ภาคิน พลอยภิชา กรรมการผู้จัดการโอเอซิสสปาและโรงเรียนไทยโอเอซิสสปา ร่วมกับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ โดยคุณดิเรก ทะจันทร์ จัดพิธีลงนามความร่วมมือในการฝึกอาชีพแก่ผู้ว่างงานและบรรจุเข้าทำงาน ที่โอเอซิสสปาทั้ง 10 สาขาทั่วประเทศ ภายใต้ “ โครงการส่งเสริมอาชีพผู้ให้บริการสปาเพื่อสุขภาพ (Spa Therapists) ” นับเป็นการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยและผู้ว่างงาน ทั้งด้านความรู้และทักษะวิชาชีพการบริการที่มีมาตรฐาน ทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การเปิดประชาคมอาเซียน (AEC) อีกทางหนึ่งด้วย ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติจากภาครัฐร่วมเป็นสักขีพยานกว่า 50 ท่าน
ณ  โอเอซิสสปาบ้านแสนดอย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อโรงเรียนไทยโอเอซิสสปา 053-920186  และเว็บไซต์  www.oasisspa.net/school

Related Posts