ฉีดวัคซีนโควิด-19 ล็อตแรก ให้กับชาวเชียงใหม่

เชียงใหม่ ฉีดวัคซีนโควิด-19 ล็อตแรก ให้กับชาวจังหวัดชียงใหม่ คัดเลือกให้อยู่ในกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่เป้าหมาย 13 จังหวัดแรกของประเทศไทย เบื้องต้นให้โรงพยาบาลนัดกลุ่มเสี่ยงมาฉีดวัคซีน จากนั้นใช้ระบบ “หมอพร้อม” ติดตามอาการและนัดหมายฉีดเข็มที่ 2

ฉีดวัคซีนโควิด-19

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 1 มี.ค.64 ที่ห้องประชุม C71 อาคาร ผู้ป่วยนอก และ ผู้ป่วยฉุกเฉินโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการ จังหวัด เชียงใหม่ นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง สาธารณสุข นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายแพทย์วรเชษฐ เต๋ชะรัก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ ร่วมแถลงข่าว การกระจายวัคซีนโควิด 19 และ ความพร้อมของสถานพยาบาลในการฉีดวัคซีนให้กับชาวจังหวัดชียงใหม่


ฉีดวัคซีนโควิด-19

จากการที่ กระทรวงสาธารณสุข ได้รับวัคซีนโควิด-19 เข้ามาในประเทศไทย สำหรับวัคซีน CoronaVac ของบริษัทซิโนแวค ล็อตแรกได้รับแล้ว 2 แสนโด๊ส
ขณะนี้ผ่านการตรวจรับรอง จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่ง เป็นการนำเข้า เพื่อฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เป็นลำดับแรก และฉีดให้กับประชาชนในช่วงอายุ 18-59 ปี เขตพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อเพื่อการควบคุมการระบาด จากนั้นจึงเป็นการฉีดเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจ เฉพาะกลุ่มในบางพื้นที่

ฉีดวัคซีนโควิด-19

สำหรับ จังหวัดเชียงใหม่ได้รับ วัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ของ ซิโนแวค 3,500 โดส ขณะนี้ เก็บไว้ที่คลังยาในตู้แช่ยาที่ความเย็น 2-8 องศา และเตรียมสถานที่ที่โรงพยาบาลนครพิงค์เป็นสถานที่ฉีด โดยได้เตรียมสถานที่ และจัดระบบไว้ 8 ขั้นตอน ใช้เวลา 5 – 7 นาที โดยต้องมีการตรวจคัดกรอง วัดไข้ ล้างมือ ก่อนเข้าสู่กระบวนการ ดังนี้
1) ลงทะเบียน (ทำบัตร)
2) ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต
3) คัดกรอง/ซักประวัติ, ประเมินความเสี่ยง, ลงนามในใบยินยอมการรับวัคซีน
4) รอฉีดวัคซีน
5) ฉีดวัดซีน
6) พักสังเกตอาการ 30 นาที และสแกน Line official account “หมอพร้อม”
7) จุดตรวจสอบก่อนกลับ พร้อมรับเอกสารการปฏิบัติตัวหลังฉีดวัคซีน
8) Dash Board ประเมินผล ความครอบ คลุมการฉีดวัคซีน และ อาการไม่พึงประสงค์ พร้อมทั้ง จัดเตรียมอุปกรณ์ช่วยชีวิต หากมีปัญหาเกิดขึ้นก็จะได้ช่วยเหลือได้ทันที


ฉีดวัคซีนโควิด-19

ทางคณะกรรมการ โรคติดต่อ จังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดเกณฑ์ การกระจายวัคซีน เนื่องจาก วัคซีนทยอยมา เป็นล็อตๆ จึงไม่สามารถ ฉีดให้แก่ กลุ่มเสี่ยงทั้งหมด คราวเดียวได้ โดยพิจารณาจาก กลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยง พื้นที่เสี่ยง(อำเภอเมืองและอำเภอปริมณฑล ร้อยละ 50 , อำเภอชายแดน 5 อำเภอร้อยละ 20 , อำเภอที่เหลือ 14 อำเภอ ร้อยละ 30) และ ผู้ป่วยเรื้อรัง การกระจายวัคซีน ใช้ตามเกณฑ์ พื้นที่เสี่ยง

ส่วนกลุ่มโรค และ ความเสี่ยงแต่ละกลุ่มให้ยึดตามเกณฑ์ ที่คณะทำงานวิชาการกำหนด และทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้วางแผนการบริหารจัดการวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่

โดยรอบแรก (เดือนมีนาคม) จะเริ่มฉีดให้กับ กลุ่มเป้าหมาย อายุ 18-59 ปี จำนวน 1,750 คน ได้แก่ บุคลากรสาธารณสุขด่านหน้า เจ้าหน้าที่ ที่ดูแลหรือต้องสัมผัสกับผู้ติดเชื้อโควิด 19 ทั้งรัฐและเอกชน จำนวน 1,450 คน และเจ้าหน้าที่อื่นๆของหน่วยงานที่มีโอกาสเสี่ยงสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ จำนวน 300 คน , รอบเดือนเมษายน จำนวน 32,000 โด๊ส (16,000 คน) และรอบเดือนพฤษภาคม จำนวน 48,000 โด๊ส (24,000 คน)

โดยจะฉีดให้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ทั้งรัฐและเอกชน เจ้าหน้าที่รัฐอื่นที่(ด่านหน้าที่มีความเสี่ยง) ผู้ป่วยเรื้อรัง ประชาชนและแรงงาน(เกี่ยวกับการท่องเที่ยว)

ระยะแรกโรงพยาบาลจะติดต่อกลุ่มเป้าหมายให้รับวัคซีนตามความสมัครใจก่อน จากนั้นจะประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเสี่ยงลงทะเบียนเลือกวัน เวลา สถานที่ฉีดผ่านไลน์หมอพร้อมต่อไป

สำหรับ ประชาชนที่ ไม่มีสมาร์โฟน สามารถลงทะเบียนได้ที่ สสอ. และรพ.สต. หรือ สถานบริการสาธารณสุข ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ทุกแห่ง แต่หากตนเองอยู่ในกลุ่มเสี่ยง ที่จะได้รับวัคซีน แต่ไม่มีรายชื่อ ให้ติดต่อโรงพยาบาลที่รักษา และ ขอลงทะเบียน เพิ่มเติม สำหรับประชาชนทั่วไป สามารถลงทะเบียนล่วงหน้า ในไลน์หมอพร้อมได้ แต่จะยังไม่มีรายชื่อเป็นผู้ได้รับการ ฉีดวัคซีนโควิด-19

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
โทร : 053-211048-50

อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : ข่าวรีวิวเชียงใหม่

ฉีดวัคซีนโควิด-19

Relate Posts :