ททท.เชียงใหม่ ชวนร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมไตลื้อดอยสะเก็ด

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ เชิญร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมไตลื้อดอยสะเก็ด ครั้งที่ 14 ประจำปี 2556 จัดโดย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  สมาคมไตลื้อแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2556 ณ วัดรังสีสุทธาวาส บ้านลวงใต้ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชาวไตลื้อและเป็นการแลกเปลี่ยนและกระชับสายสัมพันธ์กลุ่มชาติพันธุ์ไตลื้อ 2 แผ่นดิน หลากหลายด้วยกิจกรรม ได้แก่ การแสดงของเยาวชนไตลื้อ 7 จังหวัดภาคเหนือ ข่วงกาดหมั้ว  ครั้วไตลื้อ ศิลปหัตถกรรมไตลื้อ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไตลื้อ และการแสดงทางวัฒนธรรมจากพี่น้องไตลื้อสิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน

นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานเชียงใหม่ กล่าวว่า ชาวไตลื้อ เป็นกลุ่มชนที่มีถิ่นฐานเดิมอยู่ในแคว้นสิบสองปันนา มีศูนย์กลางอยู่ที่อาณาจักรเชียงรุ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน  และชาวไตลื้อยังมีการอาศัยอยู่ในเขตภาคเหนือตอนบนหลายจังหวัดได้แก่ เชียงราย พะเยา น่าน แพร่ ลำพูน  เชียงใหม่ สำหรับที่เชียงใหม่ โดยเฉพาะที่อำเภอดอยสะเก็ด มีหมู่บ้านไทลื้อที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ไว้อย่างเหนียวแน่น เช่น บ้านลวงเหนือ และ บ้านลวงใต้ การจัดงานครั้งนี้ นอกจากเป็นการอนุรักษ์เพื่อประชาสัมพันธ์ประเพณี

วัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ที่ดีงามของชาวไตลื้อ

แล้วยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งผลให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวกระจายไปยังพื้นที่ส่วนนอกมากขึ้น เป็นการกระจายรายได้เข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งนับวันนักท่องเที่ยวจากประเทศจีน ได้เดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังจัดให้มีนิทรรศการวิถีชีวิตไตลื้อ รวมถึงการแสดงศิลปวัฒนธรรมไตลื้อจากพี่น้องไตลื้อสิบสองปันนา


ผู้อำนวยการฯ กล่าวในตอนท้ายว่า จังหวัดเชียงใหม่มีกลุ่มชาติพันธุ์อยู่ประมาณ 15 กลุ่ม ยังคงมีประเพณีวัฒนธรรมตามจารีตเดิม คงเอกลักษณ์ประจำเผ่าพันธุ์ของตนให้เห็นอยู่ สังเกตได้จากลักษณะบ้านเรือน การแต่งกาย ความเชื่อ และประเพณีพิธีกรรมต่าง ๆ แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยบ้าง  แต่ยังคงไว้ซึ่งความดั้งเดิม ดังนั้น ททท.จึงขอเชิญชวนร่วมกันสืบสานประเพณีและเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม  ให้สืบทอดต่อไป และร่วมสืบสานวัฒนธรรมไตลื้อ ที่วัดรังสีสุทธาวาส (บ้านลวงใต้) อำเภอดอยสะเก็ด เพราะประเพณีและวัฒนธรรมคือมรดกแห่งชาติที่ต้องสืบสานและรักษาไว้ตลอดไป นอกจากนี้อำเภอดอยสะเก็ดยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวได้สัมผัสอีกหลายแห่ง เช่น วัดไตลื้อ (วัดศรีมุงเมือง) ที่บ้านลวงเหนือ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด เขื่อนแม่กวงอุดมธารา ศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ เป็นต้น

นักท่องเที่ยวที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อำเภอตำบลดอยสะเก็ด โทรศัพท์ 053-495782 ต่อ 108  และ ททท. สำนักงานเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-276140, 053-276141


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ททท. สำนักงานเชียงใหม่ เปิดให้บริการทุกวันระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. โทร. 0 5324 8604, 0 5324 8607 หรือ TAT Call Center โทร. 1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย ได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น. และสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวด้านการท่องเที่ยวของ ททท. สำนักงานเชียงใหม่ได้หลากหลายช่องทาง Facebook: TATChiangMai.fanpage, Twitter: @TAT_Chiangmai, Instagram: TAT_Chiangmai, Foursquare: TAT_Chiangmai, YouTube: TAT Chiang Mai

Relate Posts :