250 บาทก็อิ่มได้ที่ Eat@Rincome บุฟเฟ่ต์อาหารไทยในโรงแรมหรู

ถ้าพูดถึงบุฟเฟ่ต์ที่อยู่ในห้องอาหารโรงแรมส่วนใหญ่จะราคาค่อนข้างสูง...