สพม.เขต 34 จัดการประชุมวิชาการ The Startup Education 360° : Secondary Educational Service Area Office 34Academic Symposium 2018 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

สพม.เขต 34 จัดการประชุมวิชาการ The Startup Education 360° : Secondary Educational Service Area...