Tag: the all christian church

[BLOG] พระเจ้ามีจริงหรือไม่? เหตุใดฉันจึงคิดเปลี่ยนความเชื่อที่เชียงใหม่

     เราชื่อบูบีนะ ต้องขอเล่าย้อนไปก่อนว่าพื้นฐานของครอบครัวเราเป็นพุทธมาก่อน...

7 คริสตจักรอินเตอร์แนะนำที่เชียงใหม่

        พูดถึงคริสเตียนในประเทศไทยนั้นถือว่ามีเปอร์เซ็นต์น้อยมากถ้าเทียบกับจำนวนคนทั้งประเทศ...

Loading

Pin It on Pinterest