เอไอเอส ร่วมสนับสนุนงาน TEDx Chiangmai 2018 โชว์เครือข่ายอัจฉริยะรับยุค Internet of Things (IoT) สนับสนุนแนวคิด Our Common Future เชื่อมโยงโลกอนาคต

10 กุมภาพันธ์ 2561 : เอไอเอส สนับสนุนงาน TEDx Chiangmai 2018...