Tag: SME

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) แถลงความสำเร็จการดำเนินโครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)...

เริ่มแล้ว “SMEs Fest ชม ชิม ช้อป” ลานเซ็นเฟสหน้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

เริ่มแล้ววันนี้สุดยิ่งใหญ่!!!! สสว. จับมือ หอการค้าไทย และ เซ็นทรัลพัฒนา ผนึกกำลังจัดมหกรรม...

Loading

Pin It on Pinterest