เดอะ พิซซ่า คอมปะนี จัดการแข่งขัน “Pizza Excellence Award 2018 ” มุ่งยกระดับบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด เฟ้นหา สุดยอดทีมดีเด่นด้านคุณภาพบริการ

เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าอย่างเต็มร้อย ทางเดอะ พิซซ่า...