“มหกรรมยานยนต์สุดยิ่งใหญ่แห่งภูมิภาค Northern Auto Show 2019”

มหกรรมยานยนต์สุดยิ่งใหญ่แห่งภูมิภาค “Northern Auto Show 2019” ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่...