Fragile express

Fragile express จากกล่องข้อความ เมื่อพูดถึงระบบการ “ขนส่ง” นั้น  แม้ว่าการขนส่ง จะมีอยู่หลากหลาย รูปแบบ  ประเภทของสินค้า  นั้นก็เช่นกัน ที่จะถูกติดฉลากไว้ที่กล่องพัสดุ ก่อนการ ขนส่ง ว่าแต่ว่า ส่วนใหญ่ เราจะเป็น กังวล อะไรกับการขนส่งมัน มากที่สุด  มันก็คงจะเป็นเรื่องของความ “เปราะบาง”  ใช่ หรือ ไม่  แต่เมื่อ ในเวลาที่ สติ๊กเกอร์นี้ มันถูกติดลง บนพัสดุ ทีไร มันก็ช่วยสร้างมั่นใจให้เราได้ ไม่มากก็น้อย เลย ใช่ หรือ เปล่า เพราะอย่างเราๆ ก็คงคิดได้แค่ว่า เมื่อพนักงานขนส่ง เหล่านั้น พวกเขา ที่ได้เห็น สติกเกอร์ เปราะบางอย่าง Fragile  พวกเขาก็คงจะเบามือ แล้วเพิ่มความระมัดระวัง ให้กับ “พัสดุ” ของเรา เสียบ้าง แต่ทว่าความเป็นจริงแล้ว เราไม่มีทางล่วงรู้เลยได้จริงๆ ว่าคนขน […]

MidnightMessageBox

March 12, 2021