ค้นหาบาร์เทนเดอร์ ในงาน”flair for smiles” ที่โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่

  ค้นหาบาร์เทนเดอร์ ชิงถ้วยจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมของรางวัลอีกมากมาย...