เปิดแล้วงานอัศจรรย์ดอกไม้บาน 2012 “Chiang Mai Miracle Flora 2012”

งานอัศจรรย์ดอกไม้บาน 2012 (Chiang Mai Miracle Flora 2012)  เริ่มต้นขึ้นแล้ว มีนายบุญเลิศ...