ไปดูพระอาทิตย์ตกกันไหม : ผิงไฟ ดูดาว Chiang Dao Camping

  หลายครั้งเราขับรถตามทางที่เราเคยชิน เห็นที่เราเคยเห็น...